Més de 10 anys de suport al missioner Angel Olaran

El CIS Ángel Olaran és una ONGD, Organització no governamental per al desenvolupament. És a dir, una organització independent que no forma part de les estructures d’estat, ni de cap altra entitat, amb més de 10 anys de suport al missioner Angel Olaran. Actua sense ànim de lucre perquè els països empobrits liderin els seus propis processos de desenvolupament per a millorar les condicions de vida de les persones, i així, enfortir les seves capacitats i opcions de futur.

El seu objecte fundacional és col·laborar, prestar ajuda o assistència, així com elaborar i desenvolupar projectes nous o complementaris, sobre activitats dirigides o relacionades amb l’ajuda humanitària, sanitària, social o educativa. La Fundació focalitza els esforços a donar suport als projectes del missioner basc Ángel Olaran a Wukro, a la zona del Tigray, al nord d’Etiòpia, juntament amb altres organitzacions que comparteixen els mateixos valors que nosaltres.

“Sempre dic que vaig necessitar 5 minuts per conèixer-lo, 1 hora per admirar-lo i tota una vida per no deixar-lo sol”, deia l’Àngel Pujol quan parlava del Pare Ángel Olaran. Va ser a finals de l’any 2005 quan coneix el missioner Angel Olaran a Wukro, després de ser invitat pel Dr. Ferreruela a visitar l’hospital de Mekele, al Tigray, Etiòpia, on aquest oftalmòleg realitzava voluntàriament operacions oculars.

Més de 10 anys de suport al missioner Angel Olaran

Àngel Pujol, al centre, i el Dr. Rafel Ferreruela, a l’esquerra de tot, d’una imatge de final de l’any 2005 en la Missió St. Mary de Wukro, Etiòpia

Des de llavors, l’Àngel Pujol, va decidir ajudar-lo amb altres persones creant el ‘Col·lectiu de suport a Ángel Olaran’. I l’any 2009, s’enregistra la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran amb l’objecte de col·laborar, prestar ajuda o assistència; així com elaborar i desenvolupar projectes nous o complementaris, sobre activitats dirigides o relacionades amb l’ajuda humanitària, sanitària, social o educativa.

Accions de suport al missioner Angel Olaran

El CIS Ángel Olaran intenta garantir els drets bàsics i de supervivència als col·lectius amb els quals treballa el Pare Olaran per aconseguir que milers de persones puguin millorar les seves vides, mitjançant:

  • La promoció del desenvolupament de les nenes i nens orfes mantenint el seu nucli familiar amb l’accés a l’alimentació, l’habitatge i els serveis sanitaris, el suport social i psicològic a nens que viuen en cases d’acollida tots junts i amb la sensibilització a la resta de comunitat. D’aquesta manera, els nens són més feliços i el seu comportament millora, es redueix l’absentisme escolar, s’incrementa l’esperit de col·laboració envers els altres i fa possible una major participació en les activitats docents, esportives i artístiques.

 

  • L’accés a un entorn de vida més segur per als ancians amb suport econòmic, atenció a domicili i servei d’alimentació que els garanteix estar acompanyats i mantenir una qualitat de vida més digna dins de la comunitat.

 

  • La millora de la vida de les persones amb VIH gràcies al suport econòmic, programes de prevenció a les escoles mitjançant tallers de formació i de sensibilització sobre la malaltia i activitats o accions adreçades a la integració de les persones que la pateixen.

 

  • El desenvolupament dels joves a través de l’esport gràcies al programa d’empoderament que té com a objectiu la millora de l’autoestima, descobrir l’afany de superació, aprendre que en grup i amb objectius comuns es pot assolir més reptes i la convivència entre diferents i la igualtat de gènere formi part de la normalitat.

 

  • La reforestació i l’agricultura a través del treball comunitari per a la conservació dels boscos i dels recursos naturals que afavoreixin la gestió de l’aigua. I també la plantació d’arbres, la restauració de les terres degradades amb la plantació d’espècies silvestres i altres destinades a: l’aliment diari, l’emmagatzematge de la collita i a facilitar l’intercanvi per altres productes de necessitat.

 

  • La millora de les infraestructures amb la construcció de 2 pous, un a la ciutat de Mekele i un altre a Adigrat; amb el projecte de dotació d’un sistema de contenció i canalització d’aigua i millora de la seguretat alimentària per a la població de Wukro; i amb la construcció d’una bassa per subministrar aigua potable a l’escola St. Mary’s i la destinació de la sobrant per a reg agrícola dels terrenys del voltant.

 

  • L’enviament de contenidors a Wukro amb material i equips diversos. Des de màquines de cosir fins a automòbils. Des de màquines trituradores de pedra a tractors amb cisternes per al transport d’aigua potable. Des de productes de primera necessitat sanitària a elements per proveir l’escola i els alumnes. També roba i calcer, tèxtil per a les llars, entre altres.

 

  • Les transferències trimestrals de diners aconseguits a través de les donacions, quotes, activitats solidàries, etc. que, en definitiva, és el que en una primera instància els permet adquirir allò que realment necessiten i fer-ho als comerços propers, pràctica que els genera l’autosuficiència i contribueix al seu humil model econòmic; i en una segona línia finançar els projectes que el Pare Ángel Olaran prioritza segons el que considera més important.

 

  • Les accions de sensibilització al nostre entorn de la rellevant labor del Pare Olaran mitjançant les quals aconseguim arribar a la ciutadania perquè se sumi als objectius de la nostra fundació: xerrades, activitats esportives, campionats del Joc de la Botifarra, concentracions de motards, sopars, festivals de màgia, desfilades, caminades, per citar les més visibles. Donar a conèixer aquella realitat i el testimoni del missioner, no només ens han permès l’obtenció de fons econòmics, sinó organitzar des de la Fundació viatges i estades a la Missió de Wukro –cada vegada més- on  els voluntaris han aportat personalment la seva mà d’obra i s’han involucrat en diferents projectes ’in situ’, han compartit la seva capacitat formativa, han fet companyia als més vulnerables, compartit moments entranyables amb els nens, independentment de la seva edat, condició, etc. A Wukro, hi ha molta feina a fer i tothom hi pot aportar i ajudar amb alguna cosa.

 

  • Les publicacions dels 2 llibres: ‘Ángeles de Wukro’ de Mayte Pérez Báez i ‘Què podem fer?, de Josep Maria Jaumà han donat a conèixer molt bé els fets del Pare Olaran, i el treball de l’actualització constant d’aquest lloc web i presència a les xarxes socials amb el que hem aconseguit donar ressò de la nostra causa a tot arreu i generar seguidors, col·laboradors, socis, patrocinadors, amics, tots els quals en compartir els nostres valors basats en la solidaritat, han contribuït en la mesura de les seves possibilitats que el CIS sostingui de forma creixent el seu lema de seguir formant persones per a desenvolupar un món més just.

Tot plegat amb la mirada en un horitzó ideal de contribuir que a qualsevol lloc del món, les persones tinguin les mateixes oportunitats, independentment d’on hagin nascut o crescut.

A l’ONGD Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, la “D” significa fomentar el “Desenvolupament”, més enllà de la caritat i de l’ajuda, perquè la “Dignitat” de les persones està per sobre de tot.

Més de 10 anys de suport al missioner Angel Olaran