Conferència Internacional per construir la pau sostenible a Etiòpia

Ángel Olaran resumeix i valora l'esdeveniment celebrat a Makelle, que enmig de les adversitats, va ressonar amb un esperitat de solidaritat i va cridar a l’acció de la societat civil