La Missió del Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran

La Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran és una ONGD, una organització sense ànim de lucre per al desenvolupament. La Fundació té el NIF G-25691189, va ser constituïda l’any 2009 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2596. El seu domicili és a l’Av. del Canal, 7, de Mollerussa (Lleida). Emet certificats anuals de les donacions per a les desgravacions fiscals en la declaració de la renda i l’impost de societats.

Som una ONGD, Organització no governamental per al desenvolupament. És a dir, som una organització independent que no formem part de les estructures dels Estats i actuem perqué els països empobrits liderin el seus procesos de desenvolupament per a millorar les condicions de vida dels seus habitants.

Les iniciatives solidàries van començar a partir que l’empresari Àngel Pujol conegués al missioner Ángel Olaran a finals de l’any 2005 en un viatge a Etiòpia invitat pel Dr. Ferreruela a visitar l’hospital de Mekele, al Tigray, on aquest oftalmòleg realitzava voluntàriament operacions oculars. Des de llavors, l’Àngel Pujol va decidir ajudar amb altres persones al Pare Ángel Olaran creant el ‘Col·lectiu de suport a Ángel Olaran’. L’any 2009 s’enregistra la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran.

D’acord amb la Resolució de 12 de maig de 2010 es va inscriure al Registre d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament en l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament amb el número de registre 409. Isolidaries forma part de la Coordinadora ONGD de Lleida.

Té per objecte col·laborar, prestar ajuda o assistència. Així com elaborar i desenvolupar projectes nous o complementaris, sobre activitats dirigides o relacionades amb l’ajuda humanitària, sanitària, social o educativa. 

La Fundació col·labora amb la labor del Pare Ángel Olaran, qui és al capdavant de la St. Mary’s Institution de Wukro. La població de Wukro es troba ubicada a la zona del Tigray, al nord d’Etiòpia. Són més de 10 anys de suport al missioner basc.

El CIS Ángel Olaran intenta garantir els drets bàsics i de supervivència als col·lectius amb els quals treballa el Pare Olaran per aconseguir que milers de persones puguin millorar les seves vides, mitjançant:

  • La promoció del desenvolupament de les nenes i nens orfes, actualment uns 550, mantenint el seu nucli familiar amb l’accés a l’alimentació, l’habitatge, l’educació, els serveis sanitaris, el suport social i psicològic a nens que viuen en cases d’acollida tots junts i amb la sensibilització a la resta de comunitat. D’aquesta manera, els nens són més feliços i el seu comportament millora, es redueix l’absentisme escolar, s’incrementa l’esperit de col·laboració envers els altres i fa possible una major participació en les activitats docents, esportives i artístiques.
  • L’accés a un entorn de vida més segur per als ancians amb suport econòmic, atenció a domicili i servei d’alimentació que els garanteix estar acompanyats i mantenir una qualitat de vida més digna dins de la comunitat.
  • La millora de la vida de les persones amb VIH gràcies al suport econòmic, programes de prevenció a les escoles mitjançant tallers de formació i de sensibilització sobre la malaltia i activitats o accions adreçades a la integració de les persones que la pateixen.

Compartim valors basats en la solidaritat i treballem amb l’objectiu de “formar persones per a desenvolupar un món més just”.

També tenim l’objectiu de “contribuir al fet que les persones tinguin les mateixes oportunitats en qualsevol lloc del món, independentment d’on hagin nascut o crescut”.

Actuem perquè els països empobrits liderin els seus propis processos de desenvolupament per a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables. I així, enfortir les seves capacitats i opcions.

Patronato del CIS Angel Olaran

Àrees d’actuació a Wukro

Amb la col·laboració de

Coordinadora Lleida-Logo