Reunió del Jurat del Reconeixement Ànima per elegir guanyador

El Jurat atorga el premi internacional dels Ànima que es celebraran el 15 de novembre