Obra Social la Caixa dona 3000 € per la labor del pare Olaran

Miquel Pascual Bosch, Director Àrea de Negoci de CaixaBank a Lleida Sud, i David Pascual, director oficina Mollerussa, han fet l’entrega de l’aportació solidària a la Fundació, i així, Obra Social la Caixa dona 3000 € per la labor del pare Olaran. D’aquesta manera, l’Obra Social “la Caixa” ha fet efectiva la col·laboració aquest dimarts 5 de març amb els projectes socials i humanitaris que dur a terme el Pare Ángel Olaran a la població de Wukro, a la zona del Tigray del nord d’Etiòpia.

Obra Social la Caixa dona 3000 € per labor del pare Olaran

Suport a la tasca del missioner basc

La subvenció atorgada al CIS Ángel Olaran serà destinada a cuidar les nenes i nens orfes i a les persones més vulnerables d’aquella regió. Contribuir a un projecte que pretén millorar les condicions de vida dels infants orfes i vulnerables, ancians i discapacitats indigents i marginats, i persones infectades i afectades pel VIH/SIDA. Tracta de millorar la condició de vida a través de l’educació, l’habitatge, combatent la inseguretat alimentària, aportant les necessitats bàsiques, el seu accés a serveis sanitaris, etc.

Ángel Olaran i la Missió de Wukro

La Fundació dona suport a la tasca del pare Ángel Olaran. És l’‘àngel de la guarda’ dels orfes de Wukro. Angel Olaran és Abba Melaku a Etiòpia. Així és conegut a Etiòpia i significa ‘pare àngel’. Tota una vida dedicada a la cooperació a l’Àfrica, on aviat farà 50 anys que empeny la roda del desenvolupament d’aquell continent. De Tanzània a Etiòpia, on hi ha transformat la zona desèrtica del Tigray en un lloc habitable. La Missió que va crear a Wukro l’ha convertit en tota una referència. El missioner basc ajuda a Etiòpia amb projectes com el de protecció dels orfes i persones vulnerables de Wukro. El Pare Olaran exerceix de motor d’un gran canvi en un dels llocs més pobres del món.

El projecte a favor dels orfes de Wukro permet ajudar-los a tenir un futur per al qual lluitar i apropa’ls a la qualitat de vida. Ajudar-los a “VIURE”. El Pare Olaran ha creat un sistema de protecció als més necessitats i els ha donat el suport necessari perquè tinguin un futur millor. Una labor a la qual es dóna suport des de la Fundació del Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran. Tracta de potenciar l’educació com una eina fonamental per oferir oportunitats a la joventut de Wukro i crear una nova generació responsable tant en les seves vides personals i familiars, com en el món laboral. “Una bona educació és el millor que els podem oferir”, té molt clar el pare Ángel Olaran.

Agraïment del president del CIS Ángel Olaran

Josep Maria Pujol, president de la nostra ONGD, va expressar-los el seu agraïment per l’aportació econòmica i es va mostrar esperançat a què poguessin haver-hi moltes més entitats solidàries per a fer front a les necessitats de Wukro.