Projecte de compra de 720 potabilitzadores solars d’aigua

Projecte de compra de 720 potabilitzadores solars d’aigua

Els purificadors d’aigua solars són unes unitats de tractament d’aigua a l’habitatge objecte d’aquest projecte de compra de 720 potabilitzadores solars d’aigua. El contenidor portàtil ha estat científicament provat i patentat. El purificador es situa en un lloc solejat, i després de 2 a 6 hores l’aigua és ja potable i ho determina un indicador que mostra que és segura per a poder veure-la. El purificador també pot ser utilitzat com a escalfador solar d’aigua, per subministrament d’aigua per a cuinar i també per fer servir l’aigua per a la higiene.

Salvar vides

L’aigua potable és essencial per a la vida, però una de cada vuit persones en la població mundial no té accés a ella. Com a resultat, hi ha 1,6 milions de morts per diarrea cada any relacionats amb l’aigua insalubre, el sanejament i la higiene, i la gran majoria són nens menors de cinc anys. Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides establerts com a fites ambicioses urgeixen a l’adopció de mesures urgents que permetin trobar solucions a aquests problemes. De fet, l’ús generalitzat d’aquestes potabilitzadores poden contribuir a la realització de set dels vuit d’aquests objectius que es van concretar en fites per anar mesurant el seu assoliment.

 Utilitzant el Sol

Al voltant de mig bilió de persones ha de fer bullir la seva aigua per a fer ús d’aquesta. Per aquest motiu, és necessari utilitzar querosè, carbó o llenya. Aquestes potabilitzadores funcionen amb energia solar i poden reduir l’ús d’aquests combustibles. Una vegada que la unitat s’omple d’aigua es situa al sol i el calor dels raigs infrarojos i ultraviolats fan bullir i tractar l’aigua. L’aigua calenta pot ser utilitzada immediatament per a la higiene i la cuina, o refredar-la a l’ombra per a beure-la.

El nostre objectiu

El nostre objectiu és proporcionar aigua potable i calenta. Aquestes potabilitzadores són fàcils d’usar, estalvien temps, diners i llenya, i millora la salut i el medi ambient. Ajudi’ns a contribuir a la realització d’aquests Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides.

La fusta per a combustible:  alts costos per als habitatges i el medi ambient

La bona notícia és que l’energia solar és abundant i sostenible. Una família amb aquestes potabilitzadores pot reduir les despeses d’energia en més del 30% si es canvia a la font solar deixant d’escalfar l’aigua a l’estufa. Per a les famílies que viuen en la pobresa, aquests estalvis poden millorar significativament la seva qualitat de vida i les seves oportunitats.

Cost

El Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran vol comprar 720 unitats d’aquestes potabilitzadores d’aigua per a repartir entre la població de Wukro (Etiòpia).

Perquè 720?

Senzill, es serveixen en packs de 72 unitats cadascun amb un cos de 9.000€ per pack, resultant 125€ per unitat.

El nostre objectiu és aconseguir 90.000€ per a poder finançar 10 packs de potabilitzadores. És a dir, 720 unitats.

En resum, és molt important poder realitzar aquest projecte per a salvar vides. Tenir en compte que una potabilitzadora salva durant 7 anys a una família d’infermetats produïdes per aigua no apta per al consum de boca. A més de salvar vides, es lluita contra la desforestació.

Projecte de compra de 720 potabilitzadores solars d'aigua

Ajudes?

En el cas de que molt amablement volgués ajuda’ns en aquest projecte o desitgés fer una donació, li informem que la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, es troba inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb l’establer en la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo”.

Per a poder realitzar la seva aportació, que serà destinada al compliment dels fins d’interès general que constitueixen el seu objecte, ho pot fer des d’aquest mateix web, o bé, amb un ingrés o transferència al nostre domicili bancari:

CODE SWIFT: BSCHESMM—IBAN en format electrònic: ES8300491886742010703392

CODE SWIFT: BSCHESMM—IBAN en format paper: ES83 0049 1886 7420 1070 3392

La nostra fundació emetrà un certificat anual amb l’import total de l’aportació que podrà presenta’l perquè la seva donació té deduccions fiscals en la declaració de la renda en el cas de persones físiques, o bé,  deduccions en l’”Impuesto de Sociedades (IS)” en les donacions de persones jurídiques. Sempre i quan es compleixin les regles dictades en el règim de la “Ley 49/2002”.

Trobarà més informació sobre les donacions i deduccions en l’apartat fest-te soci/a.

No voldríem finalitzar aquest document sense agrair-li el seu preuat temps que ens ha dispensat i assegurar-li que nosaltres seguirem treballant cada dia amb totes les nostres ganes i il·lusió per a aconseguir un món molt més just.