Ajuda orfes de Wukro i protecció persones vulnerables etíops

Ajuda orfes de Wukro i protecció persones vulnerables etíops

Aquest projecte pretén millorar les condicions de vida dels infants orfes i vulnerables, ancians i discapacitats indigents i marginats i persones infectades i afectades pel VIH/SIDA, a la ciutat de Wukro i Kilte-Awlaelo Werda. L’objectiu és l’ajuda orfes de Wukro i protecció persones vulnerables etíops millorant la condició de vida de nens que tenen manca d’educació, d’habitatge, pateixen inseguretat alimentària, no disposen de necessitats bàsiques, ni tenen accés a seveis sanitaris, entre altres coses.

El projecte té la intenció d’ajudar a aquests infants donant-los educació, suport psicològic i atenció sanitària a través del programa ECC-AD-WSDP (Església Catòlica Etíop-Diòcesi d’Adigrat-Programa social i de desenvolupament de Wukro). Un programa dirigit a respondre aquestes necessitats i que forma part de les intervencions socials i de desenvolupament de la diòcesi d’Adigrat.

L’objectiu del CIS Ángel Olaran és donar al projecte tots els mitjans possibles per salvaguardar els col·lectius objectius d’aquest.

Origen de la demanda del projecte

La demanda va sorgir del mateix missioner basc Ángel Olaran i està basat en l’estructura que va construir per cuidar dels orfes que va trobar quan va arribar a Wukro fa 25 anys. Avui dia segueixen havent-hi molts nens que es queden sols per diverses causes com l’alt índex de mortalitat materna, així com per malalties com la SIDA. Existeix un alt índex de mares solteres malalties, que van quedar encinta a causa de violacions o van ser abandonades per les seves parelles. A causa de la serietat de les seves malalties no són capaces de cuidar als seus fills i passen a ser tutelats per la institució St. Mary’s on l’Ángel Olaran és el director. També està ajudant a ancians i discapacitats indigents i marginats i persones infectades pel VIH/SIDA.

Ajuda orfes de Wukro-1

Impacte del projecte i oportunitat per lluitar contra la desigualtat de gènere

El projecte tindrà un impacte molt important de gènere perquè donarà l’oportunitat a què s’incrementi la proporció de nombre de nenes orfes que vagin a l’escola. Les nenes són les que més pateixen la discriminació de gènere en aquella zona i aquest projecte es tindrà en compte que hi hagi una major participació de nenes que de nens perquè disminueixi la diferència total que hi ha lamentablement en aquest moment.

Les nenes pateixes la discriminació en aquella zona pel ‘fet de ser nenes’. A l’Àfrica, com en altes llocs del món, ‘La Regla’ és un tabú. I això fa que durant la setmana de la mateixa moltes nenes deixin d’assistir a les classes i la seva educació resulti perjudicada. En nombrosos casos, acaben abandonant els estudis i d’aquesta manera perden la possibilitat de tenir un futur millor.

El projecte té molt en compte la part cultural i educativa dels orfes. L’educació és fonamental per ells i és una part molt important perquè els serveixi per millorar la seva qualitat de vida. El projecte està totalment integrat en la cultura local donat que serà dut a terme per persones locals i amb implicació de l’ensenyament adaptat a la zona de Wukro.

Ajuda orfes de Wukro-2

1. Introducció

La diòcesi d’Adigrat va ser fundada al febrer de 1961 en lloc de la “Prefectura Apostòlica del Tigray” que havia estat establerta el 25 de març de 1937, i separat del “Vicariat Apostòlic d’Abyssinia “, que data de 1847. La diòcesi es troba localitzada a la part nord d’Etiòpia, cobrint tota la Regió del Tigray i la zona 2 de la Regió d’Afar. Geogràficament, la regió del Tigray es situa entre les latituds nords 12º15’-14º27’ i les longituds ests 36º 27-39º59’. La població del Tigray està creixent un 2.5% anualment i ja pràcticament supera els 5 milions. La regió està dividida en 7 zones administratives: Oriental, Occidental, Septentrional, Central, Meridional, Sud-est i Mekelle.

Des del principi de la fundació de la Diòcesis a l’àrea, l’Església Catòlica s’ha compromès promovent el  “Desenvolupament Humà Integral”. Això implica el desenvolupament de les persones tant materialment com espiritualment.

Establerta el 1987, l’ADCS és un mandat de l’Eparquia per iniciar, planificar, implementar, coordinar i facilitar totes les activitats socials, pastorals i de desenvolupament de l’Església Catòlica en la Diòcesi d’Adigrat.

Com a part de les intervencions socials i de desenvolupament de la Diòcesi, a Kelte-awlaelo Wereda (nom local per anomenar districte) i a la ciutat de Wukro, l’església s’ha dedicat a ajudar als infants orfes i vulnerables que viuen a la ciutat de Wukro i als pobles veïns. Aquestes ajudes s’han dut a terme gràcies a diferents programes socials i de desenvolupament com els del VIH/SIDA, microcrèdits i Esquemes de Generació d’Ingressos i també millorant les condicions de vida dels ancians marginats i indigents. Com a resultat de les activitats d’aquests programes, s’han aconseguit resultats significatius en l’alleujament dels problemes socioeconòmics dels necessitats en les àrees d’operació.

Per tal d’executar els projectes de forma més efectiva, l’església ha decidit organitzar-lo com un programa anomenat “Església Catòlica Etíop Diòcesi d’Adigrat – Programa social i de desenvolupament de Wukro (ECC-AD-WSDP)”. Des de l’establiment del programa, s’han aconseguit resultats significatius en la implementació dels projectes i les seves direccions han estat correctament orientades.

ECC-AD-WSDP és un programa sense ànim de lucre, enfocat a respondre les necessitats de les persones pobres i ajudar al seu desenvolupament humà integral en les àrees d’operació. Les seves activitats van dirigides a donar suport als necessitats per convertir-se en autosuficients de forma sostenible mitjançant l’aplicació de diversos programes/projectes socials i de desenvolupament que incloguin la salut, el desenvolupament agrícola, la seguretat alimentària familiar, el desenvolupament de la dona, la sensibilització sobre el VIH/SIDA, la generació d’ingressos, la resposta d’emergència, el suport d’infantes orfes i vulnerables (OVC), el benestar, els programes de nutrició i d’altres dins les àrees d’operació.

Aquest projecte proposat s’ha desenvolupat per alleujar problemes importants en relació als nens orfes i vulnerables, persones amb VIH i SIDA i ancians i discapacitats marginats i indigents de Kelte-awlaelo Wereda i la ciutat de Wukro, a la zona oriental del Tigray. El projecte està centrat en la provisió de suport bàsic social, psicològic, financer i educacional pels orfes; suport social, psicològic, financer, mèdic i ajuts d’aquest tipus per a ancians marginats i persones discapacitades i persones amb VIH/SIDA en la seva sang i proveir préstecs de petita quantitat a mares i nens desemparats, famílies on el cap de família és un nen i persones amb VIH/SIDA.

2. Anàlisis del problema i motiu

a. Anàlisis de l’àrea del projecte i de la població objectiu

La zona oriental del Tigray té una població de més de 883.860 habitants en 9 districtes (Weredas) administratius. Particularment, la zona est de Tigray ha sofert la guerra perllongada durant el règim de Derg, sequeres recurrents i el recent conflicte entre Etiòpia i Eritrea que van ocasionar milers d’orfes en la zona oriental, a causa de la inestabilitat, la migració i els desplaçaments i a un augment en la professió del sexe que provoca errors freqüents i una propagació alarmant de VIH/SIDA en gran part contribuïda per les influències culturals en les dones.

Tot i la manca d’estudis exhaustius realitzats a la zona, les dades de les institucions sanitàries i l’oficina d’afers laborals i socials revelen que la situació encara es troba en les pitjors circumstàncies. A causa dels problemes mencionats i a altres problemes relacionats, milers de nens romanen sense ningú que tingui cura d’ells arreu del país i això és així també en l’estat regional del Tigray i en la zona est de la regió.

Amb una població total de 45.214 i 110.821 consecutivament, els problemes són comuns tant a la ciutat de Wukro com al districte Kelte-awlaelo, ja que aquests districtes formen part de la zona oriental de la regió del Tigray. En aquestes àrees, hi ha una alta concentració militar que té gran influència en els joves estudiants i especialment en les noies estudiants. Un altre problema que genera gran influència en la comunitat és la guerra Etiòpia-Eritrea, que es tradueix en grans migracions de persones d’Eritrea i on Wukro és una de les principals destinacions per aquestes persones. L’altre problema important és que durant la guerra civil i la guerra entre Etiòpia i Eritrea molts membres militars van morir deixant els seus fills sols, ocasionant una gran quantitat de nens deportats sense cap o només amb un dels seus pares.

Un altre problema és la influència de l’epidèmia del VIH/SIDA en l’àrea del projecte amb una recentment situació de creixement en la ciutat de Wukro i una alta concentració militar exacerbant l’orfandat en les àrees on l’ECC-AD-WSDP implementa els seus programes socials i de desenvolupament. Aquests problemes fan que milers de nens romanguin sense pares en les àrees on es dur a terme el projecte, forçant a nens menors de 18 anys i a avis d’edat molt avançada a tenir cura dels seus germans i germanes petites i a avis molt grans a cuidar dels seus néts.

Així que els nens que viuen en llars amb nens com a caps de família, s’enfronten a problemes comuns als d’aquells nens vulnerables que habiten en famílies indigents, com són:

  • Males condicions d’habitatge i inseguretat de la tinença
  • Inseguretat alimentària
  • Problemes en l’accés a l’educació i entrenament d’habilitats
  • La lluita per satisfer les necessitats materials
  • L’absència de suport psicològic
  • Aprenentatge i habilitats per la vida deficients
  • Abús i explotació
  • Absència d’una xarxa familiar
  • Accés deficient al sistema sanitari

Per tant, per mitigar i reduir tots aquests problemes reconeguts d’orfes i les conseqüències de l’epidèmia del VIH/SIDA, l‘ECC-AD-WSDP ha estat treballant amb nens orfes, i amb la protecció, el cuidat i el suport de persones amb VIH/SIDA, marginades i mares desemparades a través de programes de benestar social dins l’àrea operacional.

A causa de diverses raons, molts ancians no tenen ningú que tingui cura d’ells. Algunes de les raons són l’epidèmia de VIH/SIDA, la guerra perllongada durant el règim de Derg, la guerra d’Etiòpia-Eritrea i d’altres. Aquest grup social i els discapacitats es troben desemparats.

Els registres de Wukro mostren que tant les causes naturals com el factor humà fa que hi hagi un gran nombre d’ancians marginats i discapacitats.  Dintre d’aquest grup de persones, molts d’ells no tenen recursos ni econòmics ni socials per tal de viure per si mateixos.

 b. Epidèmia VIH/SIDA

Les malalties del VIH i SIDA afecten a tots els sectors socioeconòmics d’Etiòpia, entre ells; la sanitat, l’agricultura, l’educació, els negocis i la indústria. Les famílies i les comunitats, és a dir la societat com un tot, està igualment afectada, fent indispensable l’assoliment de la teràpia amb antiretrovirals (ART). Per altra banda, en altres països on la teràpia d’antiretrovirals està disponible des de mitjans dels noranta, les morts o malats relacionats amb VIH o SIDA han disminuït considerablement (UNAIDS=United Nations Programme on HIV/AIDS). Les experiències en països en desenvolupament, com Brasil, han demostrat que el tractament amb ART redueix càrrega de morbiditat i dependència, augmentant l’activitat, el benestar i la productivitat  dels individus.

Per tant, aquesta teràpia pot ajudar a compensar algunes de les conseqüències de la pandèmia del VIH i SIDA. Per aquesta raó, el projecte presentat podrà donar suport a aquelles persones que pateixen alguna d’aquestes malalties i reduir la càrrega hospitalària mitjançant la prestació d’un ajut nutricional.

Ajuda orfes de Wukro-3

3. Descripció del projecte

a. Objectiu general

Contribuir a una millora de qualitat de vida en la població objectiu situada a Wukro i Kelte-awlaelo Weredas, a la zona est de la regió del Tigray.

b. Objectius específics

OE#1: Millorar els mitjans de vida de 620 nens orfes i vulnerables a la ciutat de Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

OE#2: Crear un entorn de vida segur per les 250 persones grans marginades i les persones amb discapacitats mentals o físiques a Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

OE#3: Millorar els mitjans de vida de 30 persones infectades pel VIH/SIDA a Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

4. Activitats plantejades pels objectius específics

OE#1: Millorar els mitjans de vida de 620 nens orfes i vulnerables a la ciutat de Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

IR-I: Oferir un suport bàsic en l’educació a 620 nens orfes i vulnerables

L’educació promou el desenvolupament social i cognitiu dels nens i els ajuda a aconseguir una millor qualitat de vida i un millor futur. Un dels efectes més preocupants del VIH/SIDA i d’altres vulnerabilitats és l’augment del nombre de nens que han d’abandonar l’escola per l’impossibilitat de pagar les taxes escolars. De vegades, no només no poden pagar les taxes escolars, sinó tampoc poden cobrir els costos dels uniformes o llibres.

L’educació és un problema crític que s’ha de solucionar per tal de formar als joves i que puguin ser autosuficients en un futur. El programa abastirà als beneficiaris amb diferents tipus de suports, per tal que aquests nens puguin continuar amb els seus estudis incrementant les possibilitats de tenir un futur més brillant. Els principals serveis que s’oferiran són els següents:

a. Proveir tutories

L’estrès, el trauma, el treball infantil, la càrrega laboral i altres problemes, fa que els orfes o nens vulnerables tinguin dificultats per fer un bon acompliment en els seus estudis. El principal objectiu de les tutories és ajudar que els estudiants amb dificultats escolars puguin aconseguir bons resultats en els seus estudis. A més a més, aquest projecte també proporcionarà tutories de quatre assignatures (anglès, matemàtiques, física i química) als estudiants entre els graus 7-12. Aquestes classes es duran a terme cada dissabte en 6 aules. A part de donar suport acadèmic, els treballadors socials realitzaran sessions sobre moralitat, ètica i civisme (com comportar-se per ser un bon ciutadà).

b. Funcionament del Centre Multifuncional

El Centre multifuncional promogut pel programa, consta de llibreria, jocs d’interior, classes de lectura, sala de televisió i altres serveis d’entreteniment. Els principals objectius per impulsar aquest centre són proveir als orfes de llibres educatius per tal de millorar el seu rendiment escolar, a més a més de crear lligams i relacions d’amistat entre ells mitjançant diferents activitats de lleure. El suport psicològic que necessiten aquests nens està directament relacionat amb els drets enumerats en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants. Els infants són especialment vulnerables a maltractaments o explotacions, un nen no pot ser sa físicament si no es troba en un ambient psicològicament segur.

Generalment quan els nens es troben en circumstàncies difícils, viure aquestes experiències sols fa que els seus sentiments vers aquesta situació s’empitjorin. Altres maneres d’ajudar les necessitats psicològiques dels nens és establint grups paritaris on puguin compartir experiències similars i donar-se suport els uns als altres.

La distribució dels nens en grups es creu que millora la confiança en si mateixos, les relacions entre ells i realça els seus talents. Per tant, el projecte preveu reforçar els 5 grups ja existents, tenint entre 40 i 70 membres en cadascun d’ells. Els grups actuals són: anti-VIH/SIDA, literatura, drets de l’infant, futbol, medi ambient i higiene. Els membres estaran entrenats i equipats amb els kits necessaris per a la realització de les activitats, de tal manera que podran aprendre uns dels altres, esdevenir exemples per als seus companys i desenvolupar noves amistats dintre de la comunitat. Aquest centre també servirà per a què els grups es coneguin entre ells i presentin els seus programes per tal d’assolir els objectius marcats. El centre tindrà dos animadors, un conserge i un porter.

IR-II: Suport psicològic a orfes i nens vulnerables

El suport psicològic és un procés continu per tal de satisfer les necessitats físiques, emocionals, socials i mentals dels nens, ja que tots són elements essencials per al desenvolupament humà.

L’atenció psicològica és dur a terme a través d’interaccions interpersonals que es donen en les relacions quotidianes, a casa, a l’escola i en la comunitat. Això inclou l’amor i la protecció que els nens experimenten en l’ambient familiar, per tant també s’ajuda a millorar les relacions paterna filials. El cuidat proporcionat a aquests nens els hi permet pujar la seva autoestima, un factor essencial per aprendre, desenvolupar habilitats vitals, participar en la societat i confiar en el seu propi futur.

Els nens en situacions de dificultat tenen necessitats socials i emocionals que no poden ser passades per alt. Necessiten ajuda per conviure amb el trauma de testificar la mort dels pares o una possible separació dels seus germans. Molts infants han de fer front a responsabilitats familiars després de la pèrdua dels seus progenitors, per tant el fet de poder participar en els grups de suport els hi permet tenir l’oportunitat d’expressar els seus sentiments i poder parlar amb altres nens que es troben en situacions similars. Els programes esportius o d’art permeten que els nens puguin jugar i divertir-se, és a dir tornar a ser nens. Per tal de poder mitigar aquests tipus de problemes, el projecte emprendrà vàries activitats de suport psicològic:

a. Proveir un servei de criança (pares d’acollida) per als orfes que no tenen parents propers o cuidadors:

L’acollida és una forma menys permanent de substituir el cuidat que no inclou transferir els drets paternals i les responsabilitats. A la pràctica, aquesta distinció pot ser una mica difusa. Clarament alguns nens experimentaran una separació inevitable dels seus pares o dels seus cuidadors, tant sigui per la mort d’aquests (per exemple per l’VIH/SIDA) o a causa dels conflictes armats o de les forçades migracions. La cerca de familiars és òbviament la primera opció, permetent a l’infant viure amb adults coneguts, conservant el seu sentit de pertinença familiar i d’identitat. En alguns casos, però, l’infant es troba en una situació vulnerable per falta de família pròxima, per tant es veuen forçats a dirigir sols les cases, sense cap ajuda familiar.

Per aquesta raó, el programa creu que els orfes han d’estar ajudats dins de la mateixa comunitat, creant una bona atmosfera per la socialització. Com a resultat, la major part dels beneficiaris estan vivint amb familiars o amb cuidadors. No obstant això, alguns dels beneficiaris no tenen familiars o cuidadors que puguin cuidar d’ells. Per aquests infants, el programa estendrà un servei d’adopció (“Foster care parenting service”), anomenant una mare adoptiva que supervisi el dia a dia les vides d’aquests infants fins que es trobi algun parent proper. Per tant, el projecte necessita cinc mares adoptives que puguin solucionar els problemes mencionats anteriorment.

b. Proveir als beneficiaris de visites a la llar i a l’escola per part de treballadors socials

Una altra ajuda psicològica important és dur a terme mitjançant visites a la llar i a les escoles. L’objectiu d’aquestes visites és veure el creixement global d’aquests orfes en relació amb el seu modes de vida.

Els treballadors socials s’adrecen a les necessitats dels OVC (“Orphes and Vulnerable Children”), coneixent les circumstàncies socials, econòmiques, educacionals i el creixement en general d’aquests infants, fent que els cuidadors estableixin una relació molt estreta amb els nens.

Els treballadors socials que visiten als OVC organitzen xerrades per parlar de problemes relacionats amb el seu creixement i desenvolupament. Els formen en tasques domèstiques, sanitat, educació i a relacionar-se amb els seus familiars, a més a més d’atendre als infants malalts i portar-los a l’hospital més proper sempre quan sigui necessari.

Durant les visites, també es parla amb les famílies dels OVC sobre temes com l’educació, el comportament de l’infant, la higiene personal, enfortint la relació existent entre els membres de la família. Gràcies a aquestes trobades, es preveu minimitzar el nombre d’estudiants que abandonen l’escola, millorar la salut dels beneficiaris i reduir els abusos als OVC.

L’assessorament juga un paper important en l’ajuda als orfes per a què tinguin una vida millor. A causa del trauma ocasionat per la pèrdua dels pares o per la vulnerabilitat econòmica, els OVC poden ser més susceptibles a diferents problemes psicosocials, de salut reproductiva o d’altres relacionats. D’altra banda, hi ha infants amb problemes mentals o de comportament que s’han desenvolupat a causa de la seva vulnerabilitat.  D’aquesta manera, els serveis d’assessorament són vitals per tractar aquest problema, i per tant, el requeriment d’una treballadora social és imprescindible.

c. Proveir Serveis de Preparació d’Aliments als Orfes

Els infants que viuen sols i que són incapaços o no tenen cap ajuda en la preparació de les menjades diàries, necessiten algú que els hi cuini i prepari les seves dietes. El present programa ha estat oferint aquest servei de cuina a aproximadament 30 nens que es troben en aquesta situació de ser caps de família. Les dones nomenades per aquesta tasca, a més de les mares d’acollida, tenen el deure de preparar i servir l’esmorzar, el dinar i el sopar als orfes. Les mares d’adopció supervisen les tasques realitzades per les cuineres assignades. Per tal de proveir aquest servei de cuina a tots els nens que són caps de família, el programa necessita 18 cuiners.

IR-II: Accés als Serveis Sanitaris per als OVC

a. Serveis Sanitaris

Una raó fonamental per aquesta intervenció és assegurar que el desenvolupament humà dels orfes (accés a la sanitat i l’educació) no es troba en perill.

Els subsidis sanitaris poden allargar l’esperança de vida dels orfes, millorant la disponibilitat dels infants per atendre a l’escola, i per tant, el seu rendiment escolar. A més a més, permet millorar la seva productivitat quan són adults i evitar augments en els costs sanitaris i protecció social en edats més avançades.

Per tant, en línia amb la política sanitària del país, el projecte proporciona gran part de l’atenció en aspectes preventius més que curatius. Per tal d’aconseguir-ho, el programa donarà educació sanitària en higiene personal i en els mitjans de transmissió del VIH/SIDA. D’altra banda, cada treballador social abordarà els principals aspectes sanitaris durant les visites a les cases.

A part dels serveis mencionats, el programa cobrirà les despeses mèdiques de 620 beneficiaris que resideixen en les àrees del projecte i facilitarà l’accés als serveis mèdics per aquells nens que ho necessitin. El projecte també intentarà cobrir les despeses sanitàries de 135 beneficiaris que hagin de ser tractats en hospitals més grans situats fora de les àrees de projecte.

OE#2: Crear un entorn de vida segur per les 250 persones grans marginades i les persones amb discapacitats mentals o físiques a Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

Les principals activitats d’aquesta part del projecte estaran centrades a millorar la qualitat de vida de les persones d’avançada edat i dels discapacitats, ja que són un dels grups socials més necessitats.

IR-I: Suport Nutricional i Econòmic a Ancians marginats i persones discapacitades

El projecte compartirà les despeses de vida de 250 ancians i discapacitats. El programa necessita recolzar als ancians desemparats o marginats i als discapacitats que no tenen cap cuidador. Aquesta ajuda s’implementarà amb un enfocament holístic i de manera coordinada. Com els ancians tenen habitualment fortes càrregues emocionals, se’ls proporcionarà suport psicològic a través dels treballadors socials i dels assessors del projecte que parlaran amb ells regularment. A més a més, 200 beneficiaris tindran un ajut mensual econòmic de 200 Birr i als 50 restants se’ls proporcionarà el ja obert servei de cuina. Els beneficiaris tindran el seu esmorzar, dinar i sopar diari.

Per tal de servir als 50 beneficiaris en el centre d’alimentació, es necessiten 7 treballadors (cuiners) i un guarda. L’establiment que s’utilitzarà com a centre d’alimentació serà de lloguer. Els beneficiaris que tenen suport directe en el centre de cuina, també tindran una ajuda mensual econòmica de 90 Birr pel lloguer de la seva pròpia casa.

OE#3: Millorar els mitjans de vida de 30 persones infectades pel VIH/SIDA a Wukro i Kelte-awlaelo Weredas.

IR-I: Suport econòmic per nutrició addicional a 30 Persones Enllitades que pateixen VIH/SIDA

El programa de suport econòmic preveu cobrir les despeses nutricionals addicionals de 30 persones enllitades amb VIH/SIDA en la seva sang. Es prestarà atenció especial a les persones que estiguin sotmeses a tractaments amb antiretrovirals (ART) i a les físicament dèbils. El propòsit d’aquest suport és ajudar als beneficiaris a tenir una nutrició addicional. De manera específica en aquest projecte, s’intentarà proveir una ajuda econòmica mensual per aliments addicionals a aquelles persones que estiguin donades d’alta dels hospitals i amb necessitat d’adquirir nutrients extra per tal de tenir una millor recuperació de la seva malaltia. El programa es durà a terme amb un enfocament holístic i de manera coordinada.

5. Estratègies d’implementació

El programa utilitza una atenció integrada basada en la comunitat i en el suport com a estratègia en l’àrea d’operació. L’objectiu seran les necessitats i la comunitat com a conjunt.

Les estratègies que el projecte implementa estan basades en la comunitat i cada inversor juga un paper molt important en satisfer les necessitats dels beneficiaris. Per aquest motiu, la comunitat com a conjunt i els líders de Kebele (l’últim estrat en l’estructura d’administració del govern), les CBOs (organitzacions basades en la comunitat, “Community based Organizations”) als Kebeles, els líders de la comunitat, els líders religiosos, les oficines d’assumptes socials de la ciutat i de Wereda, els directors de les escoles, l’administració de Wereda i de la ciutat seran els principals inversors en implementar aquest aspecte del projecte.

Tots aquests inversors tindran un paper important específic. Formaran part del cribratge i selecció dels beneficiaris, seguiran d’aprop la implementació del projecte i participaran en la monitorització de les activitats.  Les administracions de Wereda i de la ciutat proveiran terrenys per qualsevol construcció necessària per implementar el present projecte. Aquests inversors i direcció general són molt importants per tal de poder tirar endavant el projecte.

6. Monitoratge i avaluació del programa

a. Monitoratge

L’avaluació regular del progrés i el rendiment de les activitats del projecte es duran a terme mitjançant monitoritzacions continues per part dels treballadors a cada nivell. L’equip de monitorització i planificació de ECC-SDCO-Adigrat i els treballadors tècnics WSDP s’asseguraran de què les informacions sobre la qualitat i quantitat d’activitats i serveis proporcionats pel programa es realitzin a temps i es faci de forma precisa. L’equip de planificació ECC-SDCO i els treballadors tècnics WSDP tindran un paper rellevant en assegurar que el programa es dugui a terme sistemàticament, eficientment i de manera efectiva.

Els coordinadors del projecte monitoraran les activitats a través de visites regulars als llocs del projecte, reunions mensuals amb els comitès de direcció, informes programàtics de les parts interessades i treballadors socials interessats  i agents que identifiquen els problemes per tal de prendre decisions de mesures correctives a temps. Els informes (ambdós financers i físic) es produiran trimestralment o anualment.

b. Avaluació

L’avaluació de les activitats del programa estan centrades a establir un sistema de valoració continu. El procés involucrarà la realització d’una avaluació comparativa dels èxits respecte als objectius planificats i documentarà els factors que han facilitat o inhibit els reptes inicials. La reunió d’avaluació trimestral tindrà lloc amb les persones interessades en els programes i avaluarà el progrés i rendiment del projecte a l’hora de satisfer els objectius i organitzar les activitats en els períodes de temps establerts. L’informe final inclourà metes i objectius del projecte, descriurà els èxits i els aspectes a millorar i també els factors que han contribuït als resultats del projecte. A més a més, contindrà recomanacions basades ens els resultats que podran ser usats per planificar altres projectes similars possiblement iniciats per ECC-SDCO-Adigrat o una altra agència. L’equip de planificació ECC-SDCO-Adigrat realitzarà l’informe d’avaluació.

7. Requeriment pressupostari del projecte

El pressupost total per al projecte ajuda orfes de Wukro i protecció persones vulnerables etíops és de 1.908.883,41 Birr (80.003,50 Euros).

Ajuda als Orfes de Wukro

Si ho desitges, pots fer una donació directa a aquest projecte d’ajuda als orfes de Wukro. També pots fer un donatiu o tens la possibilitat de fer-te sòcia o soci de la nostra fundació. Totes les donacions gaudeixen de beneficis fiscals perquè som una fundació registrada i emetem el corresponent certificat de donació anual per presentar en la declaració de la renda o en l’impost de societats.

Moltes gràcies!!