Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica

El 28 de maig de 2015, el món celebra per segon any consecutiu el Menstrual Hygiene Day (el Dia Mundial de la Regla), per la qual cosa: Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica. Amb Wash United al capdavant, més de 125 organitzacions de tot el món estan treballant juntes per iniciar la conversa sobre la menstruació i trencar el tabú.

Des del Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran vam iniciar, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, la campanya de sensibilització: Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica. 

Suma't a La Regla

El missatge del projecte és conscienciar a la població de què s’ha de fer el possible per eradicar la discriminació de gènere i acabar amb els tabús que encara estan establers i que dificulten actualment a les dones anar a l’escola i al treball durant la seva menstruació.

El projecte va començar amb una exposició amb infografies al Centre Cívic de la Plaça de l’Ereta de Lleida durant el Nadal passat i fins al dia 10 de gener d’aquest any. Va tenir molts visitants i va servir per sensibilitzar sobre aquest tema tan important. Es tracta de promoure l’accés a productes higiènics femenins per a joves de països del sud que no tenen accés a ells a causa del gran cost, o simplement perquè no hi tenen accés ni coneixen els productes disponibles del mercat; donar a conèixer a la població en general, a les institucions públiques i a les empreses privades aquest tema i que hi donin suport.

Imatges de l’exposició de la campanya Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica, al Centre Cívic de la Plaça de l’Ereta de Lleida

1-Exposició Suma't a la Regla de Lleida

2-Exposició a Lleida Suma't a la Regla

Imatges de la campanya al Centre Mèdic Pla d’Urgell de Mollerussa

Suma't a 'La Regla', un tabú a l'Àfrica-2015-1

Suma't a 'La Regla', un tabú a l'Àfrica-2015-2

El Centre Mèdic Pla d’Urgell de Mollerussa va donar suport a la inciativa solidària del CIS Ángel Olaran i al Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica a l’exposar a l’entrada al Centre els murals de la campanya a finals de maig coincidint amb el ‘Dia Mundial de la Regla’ i durant el dos mesos següents els visitants van poder informar-se dels problemes discriminatoris que pateixen als països del sud.

La menstruació és estigmatitzada a tot el món, i les conseqüències són extremadament destructives per a les dones joves en les comunitats en desenvolupament. No hi ha cap raó per la qual el cos d’una dona ha de ser una font de vergonya, i la vergonya li impedeix assistir a l’escola i participar en les activitats diàries de la comunitat. Vam presentar la campanya a Lleida amb l’exposició al Centre Cívic de la Plaça de l’Ereta. Amb aquest projecte de sensibilització pretenem arribar a la ciutadania i fer palesa la discriminació de gènere que pateixen les nenes i dones africanes pel simple fet de ser dona i arribar a la pubertat, on el cos realitza el canvi natural de nena a dona.

Néixer dona a l’Àfrica representa per a moltes comunitats un problema, i especialment per a elles, les dones. Quan una nena africana arriba a la pubertat i es transforma en dona queda directament exposada a una discriminació brutal pel seu gènere. Probablement aquesta nova dona no acabi l’escola, sigui sotmesa a matrimoni forçós sent només una nena i quedi exclosa, a més, del sistema educatiu de la societat sana en general. Aquestes noves dones tenen un alt risc de caure en la prostitució, contagiar-se i contagiar malalties sexuals i altres malalties com la SIDA a la resta de la població. L’exclusió de la dona comença quan les nenes arriben a la pubertat i comencen a menstruar. A causa de la manca de productes higiènics femenins, com compreses i tampons. Les nenes fan servir draps bruts, fulles i altres materials completament antihigiènics. La manca d’higiene els causa grans infeccions i la vergonya a no tenir res per ‘posar-se’, fa que no vagin a l’escola. Com a conseqüència es produeix un absentisme escolar del 25% mensual. Aquest absentisme implica que a llarg termini, al cap d’un o dos anys, les nenes quedin completament fora del sistema escolar i comenci el seu procés d’exclusió en la societat.

Amb aquesta campanya de sensibilització pretenem conscienciar la societat d’un problema que està passant en països del sud, i que no hi havíem caigut. Volem que la població se sensibilitzi amb totes les nenes / dones que pel fet de tenir ‘La Regla’ i no tenir accés a productes higiènics femenins quedin excloses del sistema de petites i, probablement, per a la resta de les seves vides. La menstruació en els països en desenvolupament té moltes implicacions sobre la dona. Les noies es queden a casa per manca de productes higiènics i por ‘a tacar la roba’. En lloc d’arriscar-se durant el període de la menstruació i passar vergonya a ser descobertes, moltes noies es queden a casa… Això pot portar a què es quedin enrere en els seus estudis i, possiblement, acabi produint-se l’abandonament de l’escola per complet. Les famílies poden patir un augment de la pobresa perquè les dones no poden treballar durant la seva menstruació. Per tot això, és important donar veu a la campanya Suma’t a ‘La Regla’, un tabú a l’Àfrica.

La Declaració de les nenes

Els problemes de la menstruació que per a moltes dones inclouen

Assequibilitat: El preu de la protecció sanitària és sovint massa alt. Moltes recorren a la utilització de solucions no convencionals, com ara diaris, papers o peces de roba i mantes…

Riscos i Higiene: Amb els productes sanitaris improvisats, hi ha una alta prevalença d’infeccions vaginals, de manera que les dones siguin més susceptibles a les malalties de transmissió sexual, inclòs el VIH / SIDA. En alguns casos, fins i tot ha pogut causar la infertilitat o les histerectomies.

Manca d’instal·lacions de sanejament: Moltes escoles no tenen instal·lacions de sanejament bàsic, com aigua corrent, instal·lacions sanitàries i sistemes d’eliminació adequats. Això afecta les possibilitats de les nenes per rentar-se, canviar la protecció sanitària i de romandre neta durant la seva menstruació.

Percepció cultural: Hi ha molts mites, idees errònies i els tabús relatius a la menstruació. Alguns dels tabús són que les nenes han de casar-se verges i, per tant, els tampons no són una opció. Durant la seva menstruació, amb la por de què contaminin, tampoc les deixen preparar els àpats per als seus familiars, com poden ser els pares, padrins, germans…

Moltes gràcies per haver arribat al final. Ara, ‘Suma’t a la Regla, un tabú a l’Àfrica’ i implica’t en la campanya fent també sensibilització.

Dia Mundial de la Regla

Aquest projecte va rebre el suport de l’Ajuntament de Lleida i corresponia a ‘Projectes d’Educació per al desenvolupament, sensibilització i foment dels drets humans, la igualtat de gènere, les relacions nord-sud i la diversitat cultural’. La seva col·laboració va ser indispensable per poder-lo dur a terme i l’aportació per a la realització va ser de 600 €. Gràcies a la campanya duta a terme, ara hi ha més persones que coneixen la discriminació que pateixen les nenes i dones pel simple fet de ser-ho. Aquest problema fa que tinguin més dificultats a l’hora de l’escolarització i en el treball en moltes parts del món on ‘La Regla’ lamentablement encara és un tabú.