Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro 

Aquest projecte d’ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro no es va poder completar el 2020 a causa de la pandèmia de la Covid-19 -que va impedir la celebració de totes les activitats solidàries per aconseguir fons econòmics- i per l’inici del conflicte bèl·lic al Tigray al novembre. A partir de llavors, vam focalitzar les aportacions de col·laboració al Tigray a través de donatius puntuals o recurrents per ajudar a les persones més necessitades de Wukro.

El projecte pel 2024 és Ajuda orfes i persones desemparades de Wukro.

Aquest projecte pretén l’ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro, Etiòpia. Ajudar a les nenes i nens, discapacitats indigents i marginats i persones infectades per al VIH/SIDA, a Wukro, Etiòpia. L’objectiu és millorar la seva condició de vida a través de l’educació, l’habitatge, l’alimentació, les necessitats bàsiques, els serveis sanitaris, etc. a través del programa ECC-AD-WSDP (Església Catòlica Etíop-Diòcesi d’Adigrat-Programa social i de desenvolupament de Wukro). Un programa dirigit a respondre aquestes necessitats i que forma part de les intervencions socials i de desenvolupament de la diòcesi d’Adigrat. 

El projecte es realitza a través de l’oficina de desenvolupament social de Wukro (WSDP – Wukro Social Development Program). La WSDP és una institució i un referent únic en la zona del Tigray donat que es tracta d’un programa pilot, eficaç i eficient implementat fa més de 25 anys pel missioner Ángel Olaran i que aportaria nombrosos beneficis a altres zones del país en el suposat que fos implementat en aquestes. Els diversos programes que la WSDP implementa es donen en constant coordinació amb l’oficina de Benestar Social, gestionada per l’administració local i encarregada de l’avaluació i derivació de les persones o famílies amb les quals s’intervé des del WSDP fomentant, d’aquesta manera, la participació activa dels actors locals, factor indispensable perquè es doni l’apropiació real del projecte, així com la cerca de la viabilitat d’aquest. 

L’objectiu principal del projecte d’ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro. La intervenció majoritària gira al voltat dels 550 orfes existents en la ciutat i l’entorn, però el WSDP intervé en diferents col·lectius en els quals la característica comuna a tots ells és la vulnerabilitat.  

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro

Cura de 550 infants orfes i vulnerables

El projecte de major rellevància que gestiona el WSDP va dirigit a 550 infants orfes residents a Wukro i en algunes poblacions del voltant. Encara que la cobertura de les necessitats bàsiques té un pes important en la totalitat del projecte, l’objectiu fonamental i final de la intervenció és traçar un itinerari basat en l’educació dels i les menors com a forma d’empoderament i potenciació de les seves eines i habilitats que, en el futur, les garanteixi una autonomia econòmica i social. Per això i buscant una major integració i un millor desenvolupament, s’ha apostat per facilitar que les i els menors resideixin en famílies que poden ser part d’una família extensa (germans majors, tiets, padrins, etc., bé per ser famílies on no hi ha una institució a les que se’ls ha donat un continuo seguiment garantint, així, una atenció integral social i emocional adequada per les i els menors.

Amb periodicitat mensual s’entreguen les ajudes econòmiques pertinents a l’oficina principal del WSDP contribuint, d’aquesta manera, la cobertura de les necessitats bàsiques: allotjament, manutenció, medicació, etc. Assenyalar, a més, que puntualment es reparteixen diverses eines i estris com vestuari o material educatiu. 

Millora de la qualitat de vida

L’objectiu principal del projecte d’ajuda orfes i persones necessitades de Wukro és de contribuir a una millora de la qualitat de vida de la població de Wukro i de la regió del Tigray. Per aquest motiu, es duran a terme iniciatives per aconseguir uns determinats objectius específics: 

Es plantegen una sèrie d’iniciatives per aconseguir millorar els mitjans de vida de 550 infants orfes i vulnerables de Wukro i la zona del Tigray i oferir un suport bàsic en la seva educació que serà fonamental. 

L’educació promou el desenvolupament social i cognitiu dels infants i els ajuda a millorar la qualitat de vida per aconseguir que tinguin un millor futur. Un dels fets més preocupants és l’augment del nombre d’infants que han d’abandonar l’escola per la impossibilitat de pagar les taxes escolars, poder cobrir els costos dels uniformes o llibres, etc. 

Es tracta de solucionar aquest problema crític perquè els joves puguin rebre formació i puguin ser autosuficients en un futur. El projecte ajuda als beneficiaris amb diferents tipus de suports, per tal que aquests puguin seguir amb els seus estudis i incrementin les possibilitats de tenir un futur més brillant.  

Els principals serveis que es posen en funcionament són els següents:  

Provisió de tutories

L’estrès, el trauma, el treball infantil, la càrrega laboral i altres problemes, fan que els infants tinguin dificultats per complir en els seus estudis. El principal objectiu de les tutories és ajudar que els estudiants amb dificultats escolars puguin millorar els seus resultats. A més a més, aquest projecte també proporciona tutories de quatre assignatures (anglès, matemàtiques, física i química) als estudiants entre els graus 7-12. Aquestes classes realitzen els dissabtes en 6 aules. A part de donar suport acadèmic, els treballadors socials duen a terme sessions sobre moralitat, ètica i civisme (com comportar-se per ser un bon ciutadà). 

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro-2
Funcionament del Centre Multifuncional

El Centre multifuncional consta de llibreria, jocs d’interior, classes de lectura, sala de televisió i altres serveis d’entreteniment. Els principals objectius per impulsar són proveir als orfes de llibres educatius per tal de millorar el seu rendiment escolar, a més a més de crear lligams i relacions d’amistat entre ells mitjançant diferents activitats de lleure. El suport psicològic que necessiten aquests infants està directament relacionat amb els drets enumerats en la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants. Els infants són especialment vulnerables a maltractaments o explotacions, una nena o un nen no pot ser sa físicament si no es troba en un ambient psicològicament segur. 

Generalment quan els nens es troben en circumstàncies difícils, viure aquestes experiències solament fa que els seus sentiments vers aquesta situació empitjorin. Altres maneres d’ajudar les necessitats psicològiques dels infants és establint grups paritaris on puguin compartir experiències similars i donar-se suport els uns als altres. 

La distribució dels infants en grups millora la seva confiança, les relacions entre ells i realça els seus talents. Per tant, el projecte reforça els 5 grups existents, tenint entre 40 i 70 membres cadascun d’ells. Els grups actuals són: anti-VIH/SIDA, literatura, drets de l’infant, futbol, medi ambient i higiene. Els membres estan entrenats i equipats amb els kits necessaris per a la realització de les activitats. D’aquesta manera, aprenen uns dels altres, esdevenint exemples per als seus companys i desenvolupant noves amistats dintre de la comunitat. Aquest centre també serveix perquè els grups es coneguin entre ells i presentin els seus programes per tal d’assolir els objectius marcats.  

Suport psicològic als infants

El suport psicològic és un procés continu per tal de satisfer les necessitats físiques, emocionals, socials i mentals dels infants, donat que tots són elements essencials per al desenvolupament humà. 

L’atenció psicològica és dur a terme a través d’interaccions interpersonals que es donen en les relacions quotidianes: a casa, a l’escola i en la comunitat. Això inclou l’amor i la protecció que els infants experimenten en l’ambient familiar, per la qual cosa també s’ajuda a millorar les relacions de pares a fills. La cura facilitada a aquests infants els permet incrementar la seva autoestima, un factor essencial per aprendre, desenvolupar habilitats vitals, participar en la societat i confiar en el seu propi futur. 

Els infants en situacions de dificultat tenen necessitats socials i emocionals que no poden ser passades per alt. Necessiten ajuda per conviure amb el trauma de testificar la mort dels pares o una possible separació dels seus germans. Molts infants han de fer front a responsabilitats familiars després de la pèrdua dels seus progenitors. Per tant el fet de poder participar en els grups de suport els permet tenir l’oportunitat d’expressar els seus sentiments i poder parlar amb altres nens que es troben en situacions similars. Els programes esportius o d’art permeten que els infants puguin jugar i divertir-se, és a dir, puguin tornar a ser infants. Per tal de poder minvar aquests tipus de problemes, el projecte empra diverses activitats de suport psicològic: 

Proveir un servei de criança (pares d’acollida) per als orfes que no tenen parents propers o cuidadors 

L’acollida és una forma menys permanent de substituir la seva cura que no inclou transferir els drets paternals i les responsabilitats. A la pràctica, aquesta distinció pot ser una mica confosa. Clarament alguns infants experimenten una separació inevitable dels seus pares o dels seus cuidadors, tant sigui per la mort d’aquests (per exemple per l’VIH/SIDA) o a causa dels conflictes armats o de les forçades migracions. La cerca de familiars és òbviament la primera opció, permetent a l’infant viure amb adults coneguts, conservant el seu sentit de pertinença familiar i d’identitat. En alguns casos, però, l’infant es troba en una situació vulnerable per falta de família pròxima, per la qual cosa es veuen forçats a dirigir sols les cases, sense cap ajuda familiar. 

Per aquesta raó, el projecte creu que els orfes han d’estar ajudats dins de la mateixa comunitat, creant una bona atmosfera per a la socialització. Com a resultat, la major part dels beneficiaris viuen amb familiars o amb cuidadors. No obstant això, alguns dels beneficiaris no tenen familiars o cuidadors que puguin cuidar d’ells. Per aquests infants, el projecte ofereix un servei d’adopció (“Foster care parenting service”). Es tracta del nomenament d’una mare adoptiva que supervisi el dia a dia les vides d’aquests infants fins que es trobi algun parent proper. Per tant, el projecte disposa de mares adoptives que solucionen aquests problemes. 

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro-3
Proveir als infants de visites a la llar i a l’escola per part de treballadores socials  

Una altra ajuda psicològica important és dur a terme mitjançant visites a la llar i a les escoles. L’objectiu d’aquestes visites és conèixer el creixement global d’aquests orfes en relació amb el seu mode de vida. 

Les treballadores socials s’adrecen a les necessitats dels OVC (“Orphes and Vulnerable Children”), coneixent les circumstàncies socials, econòmiques, educacionals i el creixement en general d’aquests infants, fent que els cuidadors estableixin una relació molt estreta amb els nens. 

Les treballadores socials que visiten als OVC organitzen xerrades per parlar de problemes relacionats amb el seu creixement i desenvolupament. Els formen en tasques domèstiques, sanitat, educació i els ajuden a relacionar-se amb els seus familiars. També atenen els infants malalts i els acompanyen a l’hospital més proper, sempre quan sigui necessari. 

Durant les visites, també es parla amb les famílies dels OVC sobre temes com l’educació, el comportament de l’infant, la higiene personal, etc. S’enforteix la relació existent entre els membres de la família. Gràcies a aquestes trobades, es preveu minimitzar el nombre d’estudiants que abandonen l’escola, es millora la salut dels beneficiaris i es redueixen els abusos als OVC. 

L’assessorament juga un paper important en l’ajuda als orfes perquè tinguin una vida millor. A causa del trauma ocasionat per la pèrdua dels pares o per la vulnerabilitat econòmica, els OVC poden ser més susceptibles a diferents problemes psicosocials, de salut reproductiva o d’altres relacionats. D’altra banda, hi ha infants amb problemes mentals o de comportament que s’han desenvolupat a causa de la seva vulnerabilitat.  D’aquesta manera, els serveis d’assessorament són vitals per tractar aquest problema, i per tant, el requeriment d’una treballadora social és imprescindible. 

En coherència amb la base del projecte, l’educació, els treballadors socials acudeixen setmanalment als diversos centres educatius de Wukro per a realitzar el pertinent seguiment de les i les menors escolaritzades. En aquestes tutories, es coordinen amb els òrgans directius per a donar seguiments als casos més complexos i pautar noves passes o solucions a seguir. A més, es realitzen coordinacions en les aules amb les tutores de referència.

És important destacar que l’únic requisit per pertànyer al projecte des del qual s’intervé, és seguir de forma correcta el pla d’estudis corresponent. Una vegada finalitzada l’educació obligatòria, les i els joves tenen una opció de continuar amb els seus estudis universitaris de forma gratuïta gràcies al sistema educatiu etíop on l’únic desemborsament que les i els estudiants han de realitzar són aquells lligats amb els llibres o material escolar. D’aquesta manera, opten a una plaça en una universitat en el seu mateix nucli urbà o en una altra ciutat, i, en aquest darrer cas, existeix l’opció d’ingressar en una residència universitària totalment finançada.

Per als i les joves que no desitgen continuar els seus estudis universitaris però sí orientar la seva futura inserció laboral a un sector concret, hi ha una sèrie d’opcions de formació professional en diversos sectors als quals es pot optar: cuina, perruqueria, mecànica general o electricitat, entre altres. Una vegada els i les joves finalitzen l’educació, tenen un marge de 3 mesos abans de finalitzar la intervenció des del projecte en els que els suports econòmics continuen per a realitzar la cerca activa del treball o iniciar un negoci propi, on també podran optar a un suport econòmic inicial.   

Proveir serveis de preparació d’aliments als infants 

Els infants que viuen sols i que són incapaços o no tenen cap ajuda en la preparació de les menjades diàries, necessiten algú que els hi cuini i prepari les seves dietes. S’ofereix el servei de cuina a aproximadament uns 30 nens que es troben en aquesta situació de ser caps de família. Per tant, es necessiten persones nomenades per aquesta tasca de servei de cuina. Les mares d’acollida, tenen el deure de preparar i servir l’esmorzar, el dinar i el sopar als orfes. Les mares d’adopció supervisen les tasques realitzades per les cuineres assignades.  

Accés als Serveis Sanitaris per als OVC  

Serveis Sanitaris 

Una raó fonamental per aquesta intervenció és assegurar que el desenvolupament humà dels infants (accés a la sanitat i a l’educació) no es troba en perill.  

Els subsidis sanitaris poden perllongar l’esperança de vida dels infants, millorant la disponibilitat per anar a l’escola, i per tant, el seu rendiment escolar. A més a més, permet millorar la seva productivitat quan són adults, i així evitar augments en els costs sanitaris i protecció social en edats més avançades. 

Per tant, en consonància amb la política sanitària del país, el projecte incideix més en l’atenció en aspectes preventius més que curatius. Per tal d’aconseguir-ho, es dóna educació sanitària en higiene personal i en els mitjans de transmissió del VIH/SIDA. D’altra banda, cada treballador social aborda els principals aspectes sanitaris durant les visites a les cases. 

A part dels serveis mencionats, el projecte cobreix les despeses mèdiques de 550 beneficiaris que resideixen en les àrees del projecte i facilita l’accés als serveis mèdics per aquells infants que ho necessitin. El projecte també cobreix les despeses sanitàries de 135 beneficiaris que haguessin de ser tractats en hospitals més grans situats fora de les àrees del projecte. 

Aconseguir un entorn de vida segur per 250 persones vulnerables  

És necessari aconseguir un entorn de vida segur per 250 persones grans marginades i per persones amb discapacitats mentals o físiques a Wukro. L’objectiu és continuar amb la millora de la qualitat de vida de les persones d’avançada edat i dels discapacitats, donat que són un dels grups socials amb més necessitats. 

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro-5

Suport nutricional i econòmic a ancians marginats i persones discapacitades 

El projecte afronta les despeses de vida de 250 ancians i discapacitats. El projecte dóna suport als ancians desemparats o marginats i als discapacitats que no tenen cap cuidador. Aquesta ajuda s’implementa amb un enfocament holístic i de manera coordinada. Com els ancians tenen habitualment fortes càrregues emocionals, se’ls proporciona suport psicològic a través dels treballadors socials i dels assessors del projecte que parlen amb ells regularment. A més a més, uns 200 beneficiaris tenen un ajut mensual econòmic d’uns 200 Birrs i als 50 restants se’ls proporciona servei de cuina. Els beneficiaris disposen diàriament del seu esmorzar, dinar i sopar. 

Des de l’entitat es presta atenció aproximadament a aquestes 250 persones majors en situació d’extrema vulnerabilitat a causa de les malalties que pateixen, per formar part de famílies amb escassos recursos per a cobrir les necessitats bàsiques que tots els membres o per residir soles en un país on no existeix un sistema de pensions i les úniques fonts d’ingressos estan extremadament lligades al treball. Tot es tradueix en el fet que les persones ancianes que ja no poden treballar o aquelles persones que sofreixen algun impediment o limitació per aquest, quedin desemparades.

L’objectiu de la intervenció amb aquest mencionat col·lectiu és la cobertura de les necessitats bàsiques a més del seguiment mèdic pertinent. Per això, en les instal·lacions del WSDP hi ha un espai físic i una cuinera contractada exclusivament per a la preparació de menjars i sopars d’aquestes persones, que, o bé acudeixen allí (unes 50 persones) o se’ls subministra a domicili en casos de grans limitacions. A vegades, a més, el suport econòmic es fa extensiu a la cobertura de l’habitatge i al seu manteniment. 

Assenyalar que, els dissabtes són els mateixos orfes els i les quals visiten i netegen els habitatges de les persones ancianes com mostra de compromís i agraïment als i les persones grans.  

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro-6

Millorar els mitjans de vida de 30 persones infectades pel VIH/SIDA a Wukro 

Suport econòmic per nutrició addicional a 30 persones enllitades que pateixen VIH/SIDA 

Es cobreixen les despeses nutricionals addicionals de 30 persones enllitades amb VIH/SIDA en la seva sang. Es presta atenció especial a les persones que estan sotmeses a tractaments amb antiretrovirals (ART) i a les físicament dèbils. El propòsit d’aquest suport és ajudar als beneficiaris a tenir una nutrició addicional. De manera específica, s’intenta proveir una ajuda econòmica mensual per aliments addicionals a aquelles persones que estan donades d’alta dels hospitals i amb necessitat d’adquirir nutrient extra per tal de tenir una millor recuperació de la seva malaltia. El programa es dur a terme amb un enfocament holístic i de manera coordinada. 

Altres ajudes que es cobreixen i es gestionen des de l’oficina de serveis socials (WSDP)  

Els suports en la cobertura de les necessitats bàsiques es faciliten també en determinats casos on per una casuística específica i temporal, no hi ha ingressos en la unitat familiar. Aquests suports, a més de 30 unitats familiars diferents, finalitzen una vegada la situació s’ha estabilitzat i les persones tornen a ser econòmicament independents. 

Per altra part, en el marc d’aquests altres petits projectes, es dóna suport a persones emprenedores que inicien algun projecte social laboral creant la seva pròpia empresa. Com forma de fomentar l’autonomia financera, s’atorga un petit capital inicial per aquest projecte. 

També es finança econòmicament un petit projecte orientat a la cura i la cobertura de les necessitats bàsiques de tres persones amb discapacitat física o intel·lectual que no comptem amb la xarxa de suport a Wukro i que, en major o menor mesura, depenen d’altres persones per a realitzar les gestions quotidianes. A aquestes tres persones se’ls proporciona un habitatge on tenen assistència i atencions les vint-i-quatre hores del dia.  

Ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro-4

Estratègies d’implementació

El projecte utilitza una atenció integrada basada en la comunitat i en el suport com a estratègia en l’àrea d’operació. L’objectiu són cobrir les necessitats i afavorir la comunitat com a conjunt. 

Les estratègies que el projecte implementa estan basades en la comunitat i cada inversor juga un paper molt important en satisfer les necessitats dels beneficiaris. Per aquest motiu, la comunitat com a conjunt i els líders de Kebele (l’últim estrat en l’estructura d’administració del govern), les CBOs (organitzacions basades en la comunitat, “Community based Organizations”) als Kebeles, els líders de la comunitat, els líders religiosos, les oficines d’assumptes socials de la ciutat i de la Wereda, els directors de les escoles, l’administració de la Wereda i de la ciutat són els principals actors en la implementació d’aquest aspecte del projecte. 

Aquestes persones tenen un paper important específic. Formaran part del cribratge i selecció dels beneficiaris, seguiran d’aprop la implementació del projecte i participaran en el monitoratge de les activitats.   

Monitoratge i avaluació del programa

Monitoratge 

L’avaluació regular del progrés i el rendiment de les activitats del projecte es duen a terme mitjançant monitoratges continues per part dels treballadors a cada nivell. L’equip de monitoratge i planificació dECC-SDCO-Adigrat i dels treballadors tècnics de l’oficina de serveis socials (WSDP) s’asseguri que les informacions sobre la qualitat i la quantitat d’activitats i serveis proporcionats pel projecte es realitzin a temps i es faci de forma precisa. L’equip de planificació ECC-SDCO i els treballadors tècnics WSDP tenen un paper rellevant en assegurar que el programa es dugui a terme sistemàticament, eficientment i de manera efectiva. 

Els coordinadors del projecte monitoren les activitats a través de visites regulars als llocs del projecte, reunions mensuals amb els comitès de direcció, informes programàtics de les parts interessades i treballadors socials interessats i agents que identifiquen els problemes per tal de prendre decisions de mesures correctives a temps. Els informes (ambdós financers i físic) es produeixen trimestralment o anualment.  

Avaluació 

L’avaluació de les activitats del programa estan centrades a establir un sistema de valoració continu. El procés involucra la realització d’una avaluació comparativa dels èxits respecte als objectius planificats i documenta els factors que han facilitat o inhibit els reptes inicials. La reunió d’avaluació trimestral té lloc amb les persones interessades en els programes i avalua el progrés i rendiment del projecte a l’hora de satisfer els objectius i organitzar les activitats en els períodes de temps establerts. L’informe final inclou metes i objectius del projecte, descriu els èxits i els aspectes a millorar i també els factors que han contribuït als resultats del projecte. A més a més, conté recomanacions basades en els resultats que podran ser usats per planificar altres projectes similars possiblement iniciats per ECC-SDCO-Adigrat o una altra agència. L’equip de planificació ECC-SDCO-Adigrat realitza l’informe d’avaluació. 

Cost del projecte

El projecte ajuda infants i persones més necessitades de Wukro és de 2.608.000 Birr (81.500 Euros). 

Contribuir a l’ajuda orfes i persones més necessitades de Wukro

Si ho desitges, pots fer una donació directa per l’ajuda als orfes i persones més necessitades de Wukro, Etiòpia. Tens també l’oportunitat d’efectuar un donatiu o fer-te sòcia o soci de la nostra Fundació. Totes les donacions gaudeixen d’avantatges fiscals perquè som una Fundació registrada que emet el corresponent Certificat de Donació anual per a poder presentar-se en la Declaració de Renda.  

Moltes gràcies!