Ajuda orfes i persones desemparades de Wukro

Ajuda orfes i persones desemparades de Wukro

En un món on la compassió i el respecte són essencials, des de la nostra Fundació compartim la proposta del missioner Ángel Olaran de suport al Programa de Desenvolupament Social de Wukro en l’ajuda orfes i persones desemparades de Wukro i el Woreda de Kelte-awlaelo, a Tigray, al nord d’Etiòpia.

470 orfes i nens vulnerables: Reben no només suport financer per a alimentació, atenció mèdica, refugi i educació, sinó també amor i cura, proporcionant-los una oportunitat per a un futur millor.

185 persones grans desemparades: Són cuidades, alimentades i reben atenció mèdica, oferint-los dignitat i tranquil·litat en els seus anys daurats.

30 beneficiaris amb VIH/SIDA: Obtenen no només tractament mèdic, sinó també un suport emocional preuat, demostrant que l’amor i la cura poden superar fins i tot les malalties més desafiants.

Amb la teva ajuda, podem expandir el nostre abast i donar esperança a més persones necessitades. Cada donació, gran o petita, marca la diferència en la vida d’aquells que més ho necessiten. La teva generositat pot alimentar un nen, proporcionar refugi a una persona gran o proporcionar atenció mèdica a algú amb VIH/SIDA.

Comparteix el projecte ajuda orfes i persones desemparades de Wukro a les teves xarxes socials, a la teva comunitat i amb amics i familiars per arribar més lluny i fer més impacte.

En un món ple de reptes, l’amor i la solidaritat són els catalitzadors del canvi. Uneix-te al projecte i a la missió de donar esperança i canviar vides a la ciutat de Wukro i a Tigray, al nord d’Etiòpia.

Des de la nostra Fundació donem suport a la labor del missioner Ángel Olaran, ‘Abba Melaku’ a Etiòpia.

1. Resum executiu

Títol del projecte:

Resultat núm. 1. Millorar la seguretat del sustent d’orfes i nens vulnerables a la ciutat de Wukro i el Woreda de Kelte-awlaelo.

Resultat núm. 2. Cura i suport per a persones grans desemparades i persones amb VIH/SIDA a la seva sang.

Agència d’implementació del projecte:

Ethiopian Catholic Church – Social and Development Commission, Coordination Office of Adigrat – Wukro Social Development Program (ECC-SDCOAd-WSDP). (Comissió Social i de Desenvolupament de l’Esglèsia Catòlica Etíop, Oficina de Coordinació d’Adigrat – Programa de Desenvolupament Social de Wukro (ECC-SDCOAd-WSDP).

Període:

De l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.

2. Introducció del projecte ajuda orfes i persones desemparades de Wukro

L’Església Catòlica Etíop – Comissió Social i de Desenvolupament, Oficina de Coordinació d’Adigrat, Programa de Desenvolupament Social de Wukro (ECC-SDCOAd-WSDP), ha estat treballant durant molts anys per donar suport a les persones més afectades i pobres a través de diversos programes, prioritzant i centrant-se en els orfes. Durant el seu període de treball, el projecte ha contribuït significativament a reduir els problemes socials de les persones en les seves àrees d’operació a la ciutat de Wukro i Kilte-awlaelo.

S’ha brindat suport a un nombre significatiu de nens per satisfer les seves necessitats bàsiques i permetre’ls pensar en el seu futur. S’ha aconseguit enviar molts nens a l’escola que d’altra manera no haurien pogut anar sense el suport proporcionat pel projecte. També s’ha donat suport a un bon nombre de persones grans, discapacitades i persones que viuen en circumstàncies difícils perquè portin una vida normal.

El projecte per al 2024, abasta un total de 470 orfes, 185 persones grans, 50 beneficiaris d’alimentació i 30 beneficiaris de VIH/SIDA rebran suport sota el programa durant aquest període. El projecte té quatre treballadors socials i vuit mares adoptives que serveixen als beneficiaris en diferents aspectes basats en els set serveis principals establerts en la guia estàndard etíop de programes de cura i suport a orfes i vulnerables. Fan visites diàries de casa a casa i a l’escola i brinden suport psicosocial, inspeccionen i resolen problemes educatius, de salut, nutricionals, higiènics, de refugi i roba, i problemes legals que enfronten els beneficiaris.

3. Objectiu del Projecte i objectius específics

  • Objectiu

L’objectiu general del projecte ajuda orfes i persones desemparades de Wukro és contribuir als esforços del govern regional per millorar la seguretat del manteniment de la societat.

  • Objectius específics

Resultat núm. 1. Millorar la seguretat del manteniment d’orfes i nens vulnerables a la ciutat de Wukro i el Woreda de Kelte-awlaelo.

OE: #1: Promoure el desenvolupament humà d’ orfes i nens vulnerables a les ciutats de Wukro i el Woreda de Kelte-awlaelo.

Resultat núm. 2. Cura i suport per a persones grans desemparades i persones amb VIH/SIDA a la seva sang.

OE: #1: Promoure un entorn de vida segur per a persones grans desemparades i marginades i persones amb discapacitats mentals i físiques.

4. Descripció d’activitats

4. 1. Descripció d’activitats per al 2024

Resultat núm. 1: Millora dels mitjans de vida de 470 orfes i nens i vulnerables a la ciutat de Wukro i el Woreda de Kelte-awlaelo

Activitat 1.1. Provisió a 470 orfes de suport financer per a alimentació i nutrició

Assignació d’alimentació

Activitat 1.2. Accés a serveis de salut i sanejament

Suport mèdic i trasllat a hospitals de nivell superior

Sabó i oli per al cabell

Activitat 1.3. Provisió de refugi i utilitats bàsiques

Lloguer d’habitatge

Aigua i electricitat (factures)

Sabates i roba

Activitat 1.4. Provisió de suport psicosocial a 470 orfes i nens vulnerables

Enfortiment de clubs

Provisió d’entrenament en habilitats per a la vida a orfes

Formació per a treballadors socials i mares

Participació del club de futbol d’orfes en la lliga de la ciutat

Funcionament del centre multidisciplinari

Lloguer del centre

Salari per a animadors

Salari per a un guàrdia i un netejador

Activitat 1.5. Provisió de suport a l’educació bàsica per a 470 orfes i nens vulnerables

Provisió de materials escolars

Quaderns d’exercicis

Bolígrafs

Provisió d’uniformes escolars

Provisió de classes de tutoria

Honoraris de mestres

Lloguer d’aules

Provisió de formació vocacional i cobriment de tarifes escolars

Matrícula per a orfes que assisteixen a escoles privades

COC i altres tarifes

Provisió de suport a estudiants universitaris

Suport educatiu per a estudiants universitaris

Transport per a estudiants universitaris

Sabates i roba per a estudiants universitaris

Celebració del Dia Escolar i Premis per a Estudiants sobresortints

Premis per a estudiants sobresortints

Activitat 1.6. Activitats generals d’ingressos

Provisió de capital inicial per a 5 cuidadors d’orfes

Proporcionar treball a 4 persones que viuen amb VIH/SIDA perquè participin en activitats generals d’ingressos

Salari per a treballadors socials, mares i cuiners 

Resultat núm. 2: Cura i suport per a persones grans desemparades i persones amb VIH/SIDA a la seva sang

Suport financer per a persones grans

Servei d’alimentació per a 50 persones grans

Aliments

Lloguer del centre

Salari de cuiners

Salari de guàrdies

Contribució a la pensió

Lloguer d’habitatge per a 50 persones grans

Suport financer mensual per a persones amb VIH/SIDA

Cobriment de despeses mèdiques per a persones amb VIH/SIDA i persones grans

El programa previst per al 2024, amb algunes actualitzacions respecte a l’anterior, desenvoluparà les activitats i cobrirà les despeses financeres en els dotze mesos de l’any. A continuació, descrivim les activitats i els assoliments/resultats del 2023.

4. 2. Descripció d’activitats i assoliments/resultats 2023. Informe anual del 2023

OE# 1: Promoure el desenvolupament humà d’orfes i nens vulnerables (OVC) a la ciutat de Wukro i el Woreda de Kilte-awlaelo.

IR-I: OVC van rebre suport econòmic i accés a serveis de salut.

Suport Econòmic

A través del suport econòmic, 470 OVC van poder tenir accés a les necessitats bàsiques dels éssers humans: aliments, refugi i roba.

El suport econòmic s’ha donat cada mes per cobrir les despeses relacionades amb el menjar, el lloguer de la casa, les factures i la roba, que es va donar una vegada durant l’any. La quantitat de l’assignació mensual disminueix progressivament a mesura que augmenta el nombre de membres d’una família.

Taula 1: Número total d’OVC el 2023

S/No Wereda Masculí Femení Total
1 Wukro 156 162 318
2 Kilte-Awlaelo 87 65 152
Total 243 227 470

La suma actual (en birrs) de suport proporcionada als OVC és la següent:

Taula 2: Assignació mensual actual d’OVC

Nombre de nens en una família Aliment Lloguer/Factura Sabó i Loció Metge Total amb lloguer Total sense
lloguer
1 545 280/150 40 75 940 810
2 795 350/150 50 100 1295 1095
3 1000 420/150 60 125 1605 1335
4 1200 530/150 70 150 1950 1570
>=5 1380 650/150 80 175 2285 1785

Com resultat del suport econòmic, les vides dels nens van ser assegurades, i van poder créixer com qualsevol altre nen a les seves comunitats. L’ús adequat de les finances ha estat seguit pels treballadors socials i mares, amb una estreta col·laboració dels cuidadors dels OVC.

Per als nens molt petits que no poden cuinar el seu propi menjar i que no tenen cap adult que visqui amb ells, s’han assignat cuiners per preparar les seves menjades diàries. Per tant, durant el període d’informe, 13 cuiners han estat prestant serveis a 19 OVC o 14 famílies encapçalades per nens que viuen a la ciutat de Wukro.

Beneficiaris OVC dinant en el Dia Sagrat de Pasqua.

Atenció sanitària

Les despeses relacionades amb el tractament mèdic de tots els beneficiaris en tots els programes han estat cobertes per l’oficina. Les despeses es liquiden quan el beneficiari tractat presenta rebuts d’hospitals governamentals o centres de salut. Cada nen sota el nostre programa està assegurat per a despeses mèdiques, incloses les dels trasllats fins a Addis Abeba. També es va planificar cobrir les despeses mèdiques de 100 cuidadors d’OVC que són econòmicament febles i dependents en el nostre programa de suport. Durant el període d’informe, 54 orfes i 28 cuidadors d’orfes han liquidat les seves despeses mèdiques.

Les xifres en la declaració anterior, un beneficiari pot liquidar les seves despeses mèdiques una vegada, dues vegades o més vegades, per tant, el nombre de beneficiaris que van rebre suport mèdic és menor que el nombre total de viatges que els beneficiaris van fer a centres de salut.

També hi ha OVC que estan permanentment malalts, com ara nens amb VIH positiu, nens amb problemes cardíacs, retard mental i discapacitat física. A aquests nens se’ls brinda atenció especial i cura a causa del seu alt nivell de vulnerabilitat.

IR-II: OVC proporcionats d’accés a serveis d’educació i capacitació vocacional

Els OVC necessiten rebre oportunitats educatives, vocacionals i ocupacionals per esdevenir adults productius.

Els OVC sota el programa han rebut el suport necessari i el seguiment per poder assistir adequadament a la seva educació acadèmica.

Distribució de material escolar

Per tant, el programa ha proporcionat a tots els estudiants OVC els materials escolars necessaris, com ara quaderns d’exercicis, llapis, bolígrafs i uniformes escolars. També s’han cobert les taxes d’inscripció i les taxes mensuals de matrícula per als OVC que assisteixen a escoles privades.

Suport educatiu per a estudiants universitaris

Actualment, hi ha 33 OVC que estan cursant els seus estudis en diferents universitats del país, dels quals 5 han estat admesos recentment per a l’any acadèmic 2023/2024. Per tant, el programa ha estès un suport educatiu mensual de 300 birr per a fotocòpies i materials de papereria, així com el cost de transport d’anada i tornada de les seves respectives universitats segons la tarifa. A més, a cada estudiant de primer any se li proporciona una manta, un llençol i una bossa. Es proporciona un quadern d’exercicis i un bolígraf per a tots els estudiants cada any. 17 estudiants d’aquell número esmentat s’han graduat en l’àmbit de llicenciatura el 2023.

Classes de tutoria

Per ajudar els nens a rendir millor en els seus estudis, s’han organitzat i proporcionat classes de tutoria durant un mes cada dilluns fins dijous en el nostre centre multifuncional.

Durant l’any, al voltant de 127 estudiants OVC de la ciutat de Wukro en 3 seccions han assistit a la tutoria, que ha estat proporcionada a aquests estudiants de setè grau en endavant en matèries importants com Matemàtiques, Anglès, Química i Física. Per tant, el programa ha de reforçar les classes de tutoria l’any vinent acadèmic, amb èmfasi especial en els estudiants que tenen un baix rendiment. Aquesta classe de tutoria s’ofereix als beneficiaris d’estudiants orfes que viuen a la ciutat de Wukro.

Servei de mini biblioteca

A més dels serveis de tutoria, el programa ha estat proporcionant un servei de mini biblioteca per a estudiants OVC interessats a llegir materials addicionals al centre multifuncional. Aquests materials són molt útils per millorar el seu rendiment escolar i estan directament relacionats amb les matèries que els estudiants prenen a les seves classes regulars. Física, química, matemàtiques, anglès, educació cívica i altres llibres importants estan disponibles a la mini biblioteca. Durant aquest període d’informe, els estudiants estaven utilitzant els llibres manllevant-los per una setmana i renovant el seu préstec setmanalment.

Atès que hi ha escassetat de llibres a les seves biblioteques escolars i públiques, la nostra mini biblioteca realment contribueix a resoldre el problema en oferir als OVC accés a llibres als quals no poden accedir fàcilment. No obstant això, els llibres disponibles encara no són suficients per cobrir les necessitats dels estudiants en el programa. A més, el centre ha organitzat estudis en xarxa per als graus 8, 9, 10 i 12, i s’han establert instal·lacions d’entreteniment i clubs.

Concurs de preguntes i respostes

Per millorar el rendiment escolar dels OVC i crear un sentit de competència positiva, s’ha fet un concurs de preguntes i respostes entre els OVC seleccionats en matèries principals com Matemàtiques, Anglès, Física i Química. 49 OVC han participat en el concurs des del grau 5 fins al grau 10.

OVC participant en un concurs de preguntes i respostes.

IR-III Proporcionar a OVC suport psicosocial

El suport psicosocial és crucial per proporcionar als OVC les relacions humanes necessàries per a un desenvolupament normal. Promou i dona suport a l’adquisició d’habilitats per a la vida que permeten als adolescents participar en activitats com l’escola, la recreació i el treball, i eventualment viure de manera independent.

Visites domiciliàries i escolars

Les visites de casa en casa i les visites escolars són fetes pels treballadors socials i les mares cuidadores per verificar si els OVC estan ben alimentats, les condicions d’habitatge, la higiene i el sanejament, la salut, la relació amb els seus cuidadors i familiars, l’aprenentatge. En general, es realitza per seguir el creixement i desenvolupament adequats dels OVC. A través de les visites, es fan seguiments i es prenen mesures correctives si es troben problemes.

Els treballadors socials visiten de dilluns a dijous, mentre que els divendres fan treballs d’oficina. Les mares cuidadores fan les visites cada dia visitant cada casa d’OVC sota el seu càrrec. A través de la visita, els treballadors socials i les mares consulten els beneficiaris i parlen amb les seves famílies sobre temes com la condició d’alimentació, l’administració adequada dels diners, l’educació, la bona personalitat, la higiene personal i el reforçament de la relació existent entre els membres de la família.

Els treballadors socials tenen dues categories d’OVC per a la seva visita, és a dir, OVC de casos especials i OVC de casos regulars. Per tant, cada treballador social ha de visitar almenys dues vegades al mes els OVC de casos especials i almenys una vegada al mes els regulars. Els treballadors socials i les mares cuidadores visiten els beneficiaris a les seves llars, escoles i hospitals per seguir les seves condicions dia a dia.

Per als OVC que viuen en àrees rurals, els treballadors socials han fet quatre visites, una vegada en cada trimestre, per veure el creixement i desenvolupament adequats dels OVC a les zones rurals. Aquestes activitats són comunes a tots els treballadors socials, en tot moment i per a tots els beneficiaris.

Criar en acollida

Els OVC que no tenen parents familiars que visquin amb ells són seguits a través de les mares cuidadores. Les mares cuidadores fan visites regulars a la casa del nen, proporcionant mètodes culturalment apropiats, juguen el paper de defensores, mestres, consellers, pont cap a la comunitat i la institució d’ajuda, l’amor, l’estabilitat, l’orientació i la disciplina que tots els nens necessiten. Atès que els nens que viuen en llars per nens com caps de família tenen una forta necessitat de suport psicològic, les mares durant la seva visita regular juguen un paper important en satisfer aquestes necessitats.

Els OVC, principalment aquells que viuen sols, estan exposats a diferents abusos com el sexual, poden ser obligats a practicar el robatori, beure alcohol i consumir drogues. Per tant, per reduir aquest tipus de problemes perillosos, les mares juguen un paper important en el seguiment de la vida quotidiana dels nens. La importància de les mares en la higiene dels nens és evident.

Per tant, durant aquest període d’informe, 64 llars amb nens com caps de família amb 91 OVC ha rebut el suport de mares cuidadores. Una mare cuidadora informa tots els descobriments sobre el beneficiari sota la seva supervisió a un treballador social. Això ajuda a tenir informació clara sobre els beneficiaris tant per part del treballador social com de la mare. Els treballadors socials organitzen el seu temps amb les mares cuidadores i discuteixen sobre la situació dels beneficiaris a càrrec seu, a més de la reunió setmanal que realitzen junts.

Serveis d’assessorament

L’assessorament té un paper important en ajudar els orfes a dur una vida positiva. A causa de l’estigma i la discriminació existents, el trauma per la pèrdua de pares / estar infectats i la vulnerabilitat econòmica, els nens orfes i vulnerables són susceptibles a diferents problemes psicosocials, de salut reproductiva i altres problemes relacionats. No només això, hi ha orfes i nens vulnerables que tenen problemes mentals, problemes de comportament que han desenvolupat a causa de la seva vulnerabilitat i estan exposats a aquests problemes socials, per la qual cosa els treballadors socials proporcionen serveis d’assessorament per a aquests beneficiaris que ho necessiten tots els divendres.

El servei d’assessorament es proporciona per als estudiants que tenen problemes mentals i psicològics, estudiants detectats si tenen un problema psicològic que pot ser un factor per a la seva detecció en classes i abordar les seves raons per ajudar-los en el seu progrés.

Per tant, durant aquest període de l’informe, es van proporcionar serveis d’assessorament a 79 OVC amb problemes acadèmics, de comportament, psicosocials i emocionals, i es va proporcionar servei d’assessorament per millorar el seu rendiment acadèmic, dur una vida estable i normal, i tenir una millor disciplina en i amb la societat.

Activitats dels clubs

És vital desenvolupar la confiança en un mateix mitjançant la creació d’un entorn favorable en el qual puguin millorar els seus talents innats a més de la seva educació formal. Per fer això efectiu, s’han establert quatre clubs anteriorment i encara estaven actius durant aquest període d’informe en els quals van participar 245 OVC en les diferents activitats dels clubs. Els clubs són el club anti-VIH/SIDA, medi ambient, Lectura i Club de Drets del Nen. Cada club ha establert un pla de treball i tria líders entre ells mateixos. A més, per coordinar les activitats dels clubs, s’assigna un treballador social (del personal existent) a cada club. Cada dissabte, cada club presenta el seu espectacle amb poemes, drames, talents, danses, concursos de preguntes i respostes i altres programes d’entreteniment i educatius.

Entrenament en habilitats per a la vida

L’entrenament en habilitats per a la vida es va considerar tan important per als beneficiaris que estan equipats amb totes les habilitats per superar els reptes que enfronten en la seva vida quotidiana. Tenint en compte això, els treballadors socials, havent rebut l’entrenament en habilitats per a la vida dels capacitadors, han planejat proporcionar formació a 160 adolescents des del grau 7 fins al grau 12. En conseqüència, es va proporcionar formació a 140 OVC des del grau 7 fins al grau 12 durant quatre dies. La formació va ser útil perquè els OVC superin els reptes que enfronten cada dia. La formació es va centrar en habilitats com gestió de l’estrès, gestió de la ràbia, resolució de problemes, gestió de l’ansietat, presa de decisions, comunicació, etc.

Serveis d’atenció domiciliària

A principis de febrer de 2023 i durant l’estiu, aproximadament 130 OVC voluntaris amb mares adoptives i treballadors socials havien organitzat un servei d’atenció domiciliària per a 31 persones grans sota el suport del WSDP per aquells que no tenen ningú que els cuidi en higiene i sanejament. Els OVC els van atendre rentant la seva roba, cases i voltants, i això va ajudar a crear un bon ambient perquè les persones properes reflexionin profundament en ajudar les persones que els envolten. Els beneficiaris han estat rebent serveis d’atenció domiciliària més d’una vegada.

OVC participant en el servei d’atenció domiciliària.

Monitoratge

Durant el període d’informe, es va dur a terme un seguiment regular de les activitats al terreny per veure la implementació de les activitats segons el planejat. Per a això, es van utilitzar mètodes com visites regulars, reunions periòdiques i informes dels treballadors socials i les mares. En el monitoratge de les activitats, tant dels treballadors socials com de les mares cuidadores, el director i els coordinadors han fet visites de supervisió per avaluar la implementació del projecte al terreny visitant aleatòriament algunes llars d’OVC per observar els serveis generals que ofereix el programa. Una reunió setmanal dels treballadors socials i les mares cuidadores també és un altre mètode de monitoratge utilitzat.

A través de la reunió setmanal, es discuteixen els problemes trobats durant la setmana i es recomanen solucions.

Impacte del programa/Resum

Mitjançant la intervenció del programa, s’ha brindat el suport necessari a un nombre significatiu de persones que viuen en extrema pobresa per continuar una vida normal.

En primer lloc, els OVC, que d’altra manera haurien portat un estil de vida diferent, van poder portar una vida normal com qualsevol nen a les seves comunitats. Poden obtenir una nutrició suficient, anar a l’escola, rebre serveis d’atenció mèdica i jugar. S’ha ajudat en el seu creixement i desenvolupament normals.

Com a resultat del suport psicosocial brindat, es van registrar els següents èxits:

  • Millora en el comportament dels nens.
  • Els nens van desenvolupar l’esperit d’ajudar als altres i al seu entorn.
  • La consciència de prevenció de malalties dels beneficiaris va millorar i es van liquidar les despeses mèdiques dels beneficiaris.

Desafiaments trobats

Els principals problemes trobats durant el període d’informe van ser:

  • La manca d’instal·lacions de transport va afectar negativament l’efectivitat de les activitats del programa.
  • Tot i que la disciplina de molts beneficiaris ha millorat, hi ha alguns beneficiaris que encara tenen problemes de disciplina.
  • Problemes en la selecció de beneficiaris (Oficines de Treball i Assumptes Socials) que envien els mateixos beneficiaris a diferents socis.

Lliçons apreses

Per resoldre els desafiaments esmentats anteriorment, hem estat treballant en col·laboració amb les parts interessades, els beneficiaris, els pares i els centres de formació. Es van dur a terme diferents programes de conscienciació per als cuidadors durant els dies de pagament i les sessions de discussió amb els cuidadors per informar-los sobre la seva part i responsabilitat en el creixement i desenvolupament general dels nens.

OE #1: Promoure un entorn de vida segur per a persones grans desvalgudes i marginades i persones amb discapacitats mentals i físiques.

Servei d’Alimentació per a Persones Grans Desvalgudes

El centre d’alimentació per a persones grans de la ciutat de Wukro i Kilte-awlaelo ha estat proporcionant serveis a 51 persones grans desvalgudes i discapacitades que viuen soles sense l’ajuda de ningú. Aquests beneficiaris van ser seleccionats d’acord amb el fet que no són capaços de menjar per ells mateixos. No tenen ningú que els prepari menjar ni que els brindi cures. L’obertura d’aquest centre es va veure com la millor alternativa per alimentar-los.

Acudeixen al centre cada dia per a tres menjars: esmorzar, dinar i sopar. Per aquells que no poden moure’s perquè són ancians o estan malalts, hi ha un treballador social que els porta el menjar a casa i els brinda els serveis. Seixanta dels usuaris totals del centre, com que no poden anar al centre perquè són molt ancians o discapacitats, reben els serveis a casa. Vuit de les 51 persones grans que no tenen ningú que els cuidi ni els ajudi reben 200 birrs per lloguer de la casa. També es serveix cafè després del dinar cada dia. Hi ha 6 cuiners i 1 guardià treballant per al centre.

Taula 3: Nombre de persones necessitades ateses al centre d’alimentació

S/No Wereda Masculí Femení Total
1 Wukro 32 18 50
2 Kilte-Awlaelo 1 1
Total 33 18 51

Beneficiaris necessitats dinant en el centre d’alimentació.

Suport mèdic

Les despeses relacionades amb el tractament mèdic de tots els beneficiaris en tots els programes han estat cobertes per l’oficina. Les despeses es liquiden quan el beneficiari tractat presenta rebuts d’hospitals governamentals o centres de salut. Les persones grans desvalgudes tenen menys resistència a diferents tipus de malalties i emmalalteixen fàcilment. Per abordar la situació, es van cobrir les despeses mèdiques dels beneficiaris que estan sota el programa basat en les factures que proporcionen. Amb aquest propòsit, durant el període d’informe, es van cobrir les despeses mèdiques de 62 persones grans, incloses les derivacions.

Serveis d’atenció domiciliària

Durant el període d’informe, uns 180 voluntaris OVC amb mares adoptives i treballadors socials van organitzar un servei d’atenció domiciliària per a 39 persones grans sota el suport del WSDP per aquells que no tenen ningú que els cuidi en higiene i sanejament. Aquest és el nombre de llars ateses, però el nombre d’esdeveniments de serveis d’atenció domiciliària és més gran perquè les llars han rebut el servei més d’una vegada.

Els voluntaris els van atendre rentant la seva roba, cases i voltants, i això va ajudar a crear un bon ambient perquè les persones properes reflexionin profundament en ajudar les persones que els envolten i, a més, es va mantenir/reparar la casa de 3 persones grans durant el període d’informe.