Avisos legals

Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), informem que aquest lloc web i el domini isolidaries.org pertanyen a la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran (en endavant ‘propietari del lloc web’), amb domicili a Av. del Canal, 7 de Mollerussa (CP 25230), i NIF G25691189.

Drets de propietat intel·lectual industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del propietari del lloc web o de terceres persones amb qui s’ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web.

El propietari del lloc web difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de donar-se a conèixer entre el públic i difondre les activitats pròpies de la web i adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del propietari del lloc web.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El propietari del lloc web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a isolidaries.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular del web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb la Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran.

El propietari del lloc web no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El propietari del lloc web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquest lloc web.

La funció dels enllaços introduïts al lloc web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar els llocs web de destí. El propietari del lloc web no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats pel propietari del lloc web.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el propietari del lloc web informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin al propietari del lloc web per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers del propietari del lloc web amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ. En qualsevol moment, el titular de les dades personals podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició o revocació enviant un e-mail a info@isolidaries.org amb l’assumpte: ‘Dades Personals’.

Autorització per enllaçar amb aquest lloc web

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquest lloc web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom “Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran” i/o altres paraules clau.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options