Empoderament de nenes i dones etíops de Wukro

Empoderament de nenes i dones etíops de Wukro

Aquest projecte d’empoderament de nenes i dones etíops de Wukro està dirigit a les pròpies dones, per a enfortir el seu empoderament en els teixits de salut, economia i educació.

La majoria de les nenes a Etiòpia no assisteixen a l’escola durant el cicle menstrual, a causa de l’alt cost de la compra de compreses sanitàries i a la por a “tacar”.

La pràctica actual és utilitzar mètodes no sanitaris com la roba vella de drap, fulles i papers usats que causen fugues i presenten un alt risc d’infecció. A causa de l’alta possibilitat de possibles fugues, les nenes opten per quedar-se a casa quan estan amb la regla, perdent així una setmana d’escola al mes, el que significa un absentisme del 20% del curs escolar. Això implica que les nenes es quedin endarrerides en el treball escolar i al final abandonin l’escola.

A causa de l’abandó de l’escola, les nenes són incapaces de completar la seva educació i superar el cicle de la pobresa en les seves vides. També, a causa d’aquest factor són proclius a quedar-se embarassades a molt curta edat, l’explotació, el matrimoni precoç i inclús el tràfic de dones.

Suport al projecte

El teu suport a aquest projecte proporciona a les nenes tovalloles sanitàries rentables de qualitat, important capacitació en salut reproductiva, coneixement sobre higiene, defensa i els ensenya costura. Les nenes i les seves famílies poden empoderar-se a través d’aquest projecte, mitjançant la creació d’un taller-cooperativa de costura, guanyar ingressos i aprendre noves habilitats.

Aquests kits són una solució sostenible per a les nenes i les dones en els països en desenvolupament. L’ús de tovalloles sanitàries higièniques no solament millora la seva salut sinó que també els ofereix l’oportunitat de continuar el treball i l’escola durant el seu període, millorant així el seu futur progrés i desenvolupament.

Dos kits de tovalloles sanitàries facultarà a la beneficiària durant un any a la protecció que necessita per assistir a l’escola i assolir el seu potencial acadèmic.

Estem treballant per a crear un grau d’autosuficiència econòmica a les dones rurals i per a oferir una alternativa viable a llarg termini per a les seves pràctiques actuals. A les dones de les zones rurals i normalment marginades se’ls ensenya sobre la forma de tenir una solució duradora a la falta de tovalloles sanitàries sinó també a ser econòmicament independents elaborant i venen kits higiènics.

Impacte potencial a llarg termini

Les nenes romanen a l’escola i tenen accés a l’educació contínua. Això afecta d’una forma directa i positiva a les generacions actuals i futures de les dones i els homes, exercint un paper fonamental per a trencar el cicle de la pobresa. Les comunitats estaran facultades per a discutir i ensenyar sobre la higiene femenina i la salut.

Una dona etíop ens va dir recentment: “Una cosa tan natural, aquí és inclús tabú per a la dona”.

Aquest projecte ofereix solucions simples, directes i efectives que potencien l’empoderament de les nenes i dones i les aparta del cercle de la pobresa i crim.

Les dones que es sotmetin a aquest projecte també generaran fonts addicionals d’ingressos. És un fet en el que les dones es convertirien en models a seguir per a les seves filles i les joves en les seves comunitats i, per tant, en creixement de l’economia.

Aquest projecte consisteix en tres fases:

 • Creació del taller
 • Distribució dels kits a nivell local
 • Distribució dels kits a altres poblacions properes

Característiques i composició dels kids higiènics

Com un breu resum, aquests són els aspectes més destacats del nostre kid higiènic:

-Aquests kits de compreses ecològiques proporcionen una protecció eficaç, còmoda sanitària per a un màxim d’un any (12 cicles).

-El producte utilitza una sujecció on s’insereix el coixinet absorbent que és intercanviable.

-Aquest producte és 60-70% més barat que un subministrament d’un any de tovalloles sanitàries d’un sol ús a Etiòpia.

-Aquests estalvis financers es veuen agreujats pels beneficis ambientals dels draps de tela (sense generació de residus) i la senzillesa logística (compra d’una vegada a l’any).

-Aquests kits estan cuidadosament dissenyats per a satisfer les necessitats de les nostres consumidores locals, amb un enfocament en la capacitat d’absorció, teles que no taquen, i el temps de secat ràpid.

Cada kit es composa de:

 • 2 compreses de subjecció
 • 5 compreses amb ales
 • 3 compreses sense ales
 • 2 bossetes-necesser per emportar-se

A continuació un exemple del material que es necessita per a l’elaboració de 50 kits:

 • 10 m de cinta goma per a subjecció
 • 15 m x 1’10m ample de tela cotó per a bossetes
 • 200m x 1’10m ample de franel
 • 70m x 1’10m de tela cotó per a capes
 • 20 m x 1’50m de tela PUL per a tanca protectora
 • 200 botons check
 • Fil poliester
 • 50 bosses plàstic precintades
 • 50 follets d’instruccions

Costos del projecte

L’elaboració de 50 kits té un cost aproximat de 500 € solament en material.

1 NENA = 1 KIT = 1 ANY = 10 EUROS

Apart es necessita muntar el taller amb la maquinària apropiada i el personal.

Es necessiten comprar tots els materials per a l’elaboració dels kits necessaris, així com màquines de cosir, establir el taller i el personal.

Aquest projecte té una durada de 18 mesos. S’avaluarà mitjançant qüestionaris i mitjançant el canvi de qualitat de vida que s’ha produït en la població. Als 18 mesos s’espera que sigui autosuficient i sostenible.

Aquest projecte lluita per a poder aconseguir els Objectius del Mil·lenni per a millorar la condició de vida de milions de nenes.

Per a la correcta i total execució del projecte es necessiten 35000€.

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

El Secretari General de l’ONU Ban Ki-moon va afirmar que invertir en la capacitació de més de 500 milions de nenes en els països en desenvolupament podria contribuir a accelerar el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

Durant un esdeveniment amb inversors que donaven suport als ODM, celebrat a la ciutat Suïssa de Davos, Ban Ki-moon va explicà que quan es millori la salut, l’educació i el benestar de les nenes, els beneficis s’estendran a la resta de la societat. “Per cada any que una nena estigui a l’escola primària augmenten els seus salaris futurs fins a un 20%. Quan les dones i les nenes obtenen ingressos, reinverteixen en les seves famílies fins a un 90%. Quan augmenta l’educació femenina, també creix l’economia”, va manifestar el Secretari General.

Ban Ki-moon va agrair als donants el seu suport i els animà a incloure a les nenes al centre de totes les seves estratègies, així com també a reformar les seves institucions per a que reflecteixin actituds més progressistes cap a elles.

Ajudes?

En el cas de que molt amablement volgués ajuda’ns en aquest projecte o desitgés fer una donació, li informem que la Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, es troba inclosa entre les entitats beneficiàries de mecenatge d’acord amb l’establer en la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo”.

Per a poder realitzar la seva aportació, que serà destinada al compliment dels fins d’interès general que constitueixen el seu objecte, ho pot fer des d’aquest mateix web, o bé, amb un ingrés o transferència al nostre domicili bancari:

CODE SWIFT: BSCHESMM          IBAN en format electrònic: ES8300491886742010703392

CODE SWIFT: BSCHESMM          IBAN en format paper: ES83 0049 1886 7420 1070 3392

La nostra fundació emetrà un certificat anual amb l’import total de l’aportació que podrà presenta’l perquè la seva donació té deduccions fiscals en la declaració de la renda en el cas de persones físiques, o bé, deduccions en l’”Impuesto de Sociedades (IS)” en les donacions de persones jurídiques. Sempre i quan es compleixin les regles dictades en el règim de la “Ley 49/2002”.

Si ho desitges, pots fer-te sòcia o soci i aprofitar les avantatges fiscals.

No voldríem finalitzar aquest document sense agrair-li el seu preuat temps que ens ha dispensat i assegurar-li que nosaltres seguirem treballant cada dia amb totes les nostres ganes i il·lusió per a aconseguir un món molt més just.